Podíl na pozemcích v k.ú. Mosty u Jablunkova, okr. Frýdek-Místek

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX45687/17
Nejnižší podání 34.220 Kč
Minimální příhoz 2.999 Kč
Počet účastníků 0

KrajMoravskoslezský kraj
OkresFrýdek-Místek
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX45687/17
Začátek dražby21.10.2020 13:00
Konec dražby21.10.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání34.220 Kč
Výsledná cena (odhadní)51.330 Kč
Minimální výše příhozu2.999 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104568717
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 16/96 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 276/3 - orná půda, pozemku p.č. 4584/1 - ostatní plocha, pozemku p.č. 4584/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 4584/3 - ostatní plocha a pozemku p.č. 4584/4 - ostatní plocha, LV č. 1203, vše v k.ú. Mosty u Jablunkova, obec Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek. Pozemky netvoří jednotný funkční celek, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Mosty u Jablunkova a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 5072/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu a p.č. 5072/35 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Mosty u Jablunkova, č.p. 800, 739 98 Mosty u Jablunkova. Dle platného územního plánu obce Mosty u Jablunkova (zveřejněného na aktuálních www stránkách Moravskoslezského kraje) je pozemek p.č. 276/3 veden v plochách změn „VD - výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba.“ Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

203EX45687/17 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení - kanalizace, včetně provádění údržby na části parcely dle geom. plánu č. 1869-040/2011 - vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním a opravami, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 19.12.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 2.2.2012. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch Obec Mosty u Jablunkova, č.p. 800, 739 98 Mosty u Jablunkova, a vázne na parcele č. 4584/1, kód k.ú. 699896 Mosty u Jablunkova.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Mosty u Jablunkova, obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace