Podíl na bytě 2+1 v Ústí nad Labem, okr. Ústí nad Labem

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX38440/13
Nejnižší podání 133.333 Kč
Minimální příhoz 7.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

bec5b1f7
161.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bec5b1f7 161.333 Kč 21.10.2020 13:48:30.047817
0bcd0cbc 154.333 Kč 21.10.2020 13:48:12.489817
bec5b1f7 147.333 Kč 21.10.2020 13:35:12.638510
0bcd0cbc 140.333 Kč 21.10.2020 13:28:37.561525
bec5b1f7 133.333 Kč 21.10.2020 13:13:09.783289

KrajÚstecký kraj
OkresÚstí nad Labem
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX38440/13
Začátek dražby21.10.2020 13:00
Konec dražby21.10.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání133.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)200.000 Kč
Minimální výše příhozu7.000 Kč
Dražební jistota48.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103844013
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 nemovité věci - jednotky č. 1197/7, v budově č.p. 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, příslušející k části obce Střekov, na pozemcích p.č. 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům v rozsahu 640/80037 a dále ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 128/80037 nemovité věci - pozemku p.č. 1241 - ostatní plocha, vše zapsané na listech vlastnictví č. 3513, č. 2319 a č. 2322, vše v k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem, která se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem se sedmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Tolstého. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1261, který je ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1980. V roce 2011 byla provedena rekonstrukce stoupaček. V roce 2015 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byl pořízen nový výtah a byla provedena výměna původních oken za nová. V roce 2019 byla provedena výměna střešní krytiny. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

203EX38440/13 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ústí nad Labem, statutární město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace