id. 1/12 pozemků Košíky, okr. Uherské Hradiště

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 18888/09/EK/1
Nejnižší podání 6.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

6ce1c77d
7.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6ce1c77d 7.667 Kč 21.10.2020 9:49:51.696237
182cd47b 6.667 Kč 21.10.2020 9:45:37.998505

KrajZlínský kraj
OkresUherské Hradiště
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 18888/09/EK/1
Začátek dražby21.10.2020 09:45
Konec dražby21.10.2020 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání6.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)10.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211200887/6800
Variabilní symbol1888809
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/12 pozemků Košíky, okr. Uherské Hradiště


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) CACTON LIMITED, reg. číslo 06654819 se sídlem 5th floor, 86 Jermyn Street, Londýn, SW1Y 6AW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zast. Mgr. Danielem Hrbáčem, advokátem, ve výši 10.684,28 Kč, rozhodné datum 03.12.2012 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 152 doručena dne 04.10.2019.

2) InvestCapital LTD, reg. č. C62911, se sídlem The Hub, Triq Sant' Andrija E101, SGN1612 San Gwann, Malta, zast. JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem, ve výši 37.066,- Kč, rozhodné datum 19.10.2018 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 162 doručena dne 25.11.2019, č.l. 250 dne 10.09.2020.

3) Intrum Czech, s.r.o. (dříve Profidebt, s.r.o.), IČ: 27221971, se sídlem Praha 1 , Klimentská 1216/46, PSČ: 110 00, ve výši 32.056,79 Kč.

Přihláška č.l. 168 doručena dne 29.11.2019 /NEBUDE PŘIHLÍŽENO, PŘIHLÁŠENO ZA POV 1, DRAŽENY NEM POV 2/.

4) Intrum Czech, s.r.o. (dříve Profidebt, s.r.o.), IČ: 27221971, se sídlem Praha 1 , Klimentská 1216/46, PSČ: 110 00, ve výši 318.018,82 Kč, rozhodné datum 25.01.2011 – vznik zástavního práva, 4.skupina.

Přihláška č.l. 174 doručena dne 29.11.2019.

5) Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617, se sídlem Praha 1-Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ: 118 00, zast. JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem, ve výši 1.476,64 Kč, rozhodné datum 05.06.2012 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 183 doručena dne 06.12.2019.

6) Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ: 186 00, zast. JUDr. Michalem Bendou, advokátem, ve výši 218,61 Kč, rozhodné datum 24.08.2012 – zahájení ex. řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 187 doručena dne 09.12.2019.

7) InvestCapital LTD, reg. č. C62911, se sídlem The Hub, Triq Sant' Andrija E101, SGN1612 San Gwann, Malta, zast. JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem, ve výši 54.837,34 Kč.

Přihláška č.l. 246 doručena dne 31.08.2020. /NEBUDE PŘIHLÍŽENO, PŘIHLÁŠENO ZA POV 1, DRAŽENY NEM POV 2/.

8) PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ: 110 00, ve výši 14.167,07 Kč.

Přihláška č.l. 259 doručena dne 13.10.2020. /NEBUDE PŘIHLÍŽENO, PŘIHLÁŠENO ZA POV 1, DRAŽENY NEM POV 2/.

9) PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ: 110 00, ve výši 26.613,56 Kč, rozhodné datum 25.11.2009 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 262 doručena dne 14.10.2020.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Košíky, obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace