3. KOLO - prodejna čerpací stanice v Mostě, okr. Most

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 1261/19/MB3
Nejnižší podání 788.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 17

Nejvyšší podání

05bf27af
1.160.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
05bf27af 1.160.000 Kč 20.10.2020 10:33:42.736803
731efaad 1.150.000 Kč 20.10.2020 10:28:51.188824
05bf27af 1.120.000 Kč 20.10.2020 10:28:05.943484
731efaad 1.100.000 Kč 20.10.2020 10:26:59.720020
05bf27af 1.050.000 Kč 20.10.2020 10:25:57.838849
731efaad 1.020.000 Kč 20.10.2020 10:25:40.307173
05bf27af 1.000.000 Kč 20.10.2020 10:24:44.284253
731efaad 980.000 Kč 20.10.2020 10:24:31.017292
05bf27af 950.000 Kč 20.10.2020 10:23:55.447777
731efaad 920.000 Kč 20.10.2020 10:23:29.049893
05bf27af 900.000 Kč 20.10.2020 10:22:43.560705
731efaad 880.000 Kč 20.10.2020 10:22:28.123701
05bf27af 870.000 Kč 20.10.2020 10:19:48.120686
731efaad 850.000 Kč 20.10.2020 10:18:57.473143
05bf27af 810.000 Kč 20.10.2020 10:17:56.659704
731efaad 800.000 Kč 20.10.2020 10:17:30.720910
05bf27af 788.000 Kč 20.10.2020 10:02:38.684517

KrajÚstecký kraj
OkresMost
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 1261/19/MB3
Začátek dražby20.10.2020 10:00
Konec dražby20.10.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání788.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.970.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota350.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211200860/6800
Variabilní symbol126119
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v okrajové části obce Most, jako samostatně stojící. Pozemky leží v rovinném až mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2652/18 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu (právně není
zajištěn přístup).
Pozemek p.č. 2652/18 není evidován v pasportu místních komunikací statutárního města Mostu. Předmětné veřejně přístupné účelové komunikace jsou umístěné mimo uzavřený prostor či objekt, přičemž na těchto pozemních komunikacích jejich vlastník nepožádal o omezení provozu k ochraně svého majetku.


Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, které bylo zveřejněno po 1. kole dražby na úřední desce soudního exekutora


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Most, okres Most, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace