id. 1/4 bytu 3 + 1 v Jičíně, okr. Jičín

Do začátku dražby zbývá: 17 hodin 50 minut 32 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 12097/19/MB
Nejnižší podání 392.633 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajKrálovéhradecký kraj
OkresJičín
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 12097/19/MB
Začátek dražby22.10.2020 09:30
Konec dražby22.10.2020 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání392.633 Kč
Výsledná cena (odhadní)588.950 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211183642/6800
Variabilní symbol1209719
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 nemovitých věcí - jednotky č. 717/2 v budově č.p. 717, příslušející k části obce Valdické Předměstí, na pozemku p.č. St. 1575/1, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům p.č. St. 1575/1 a p.č. 1124/10 v rozsahu 1394/10000, a dále ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 697/20000 pozemku p.č. St. 1575/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví č. 4961, č. 4407 a č. 8104, vše v k.ú. Jičín, obec Jičín, okres Jičín, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími a obytným podkrovím.
Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Tyršova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1137/13, který je ve vlastnictví Města Jičín. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1970. V průběhu životnosti objektu byla provedena výměna žlabů a svodů. V roce 2019 bylo provedeno částečné zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem a byly pořízeny nové vstupní dveře.
Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 (o výměře 78,36m2) s kompletním sociálním zázemím. K jednotce dále přísluší vymezený půdní prostor. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s vlastním plynovým kotlem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Předmětem ocenění je dále pozemek p.č. St. 1575/2, který tvoří s domem jednotný funkční celek. Na pozemku jsou situovány venkovní úpravy (oplocení, zpevněná plocha, kovová vrátka).


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcné břemeno zřízení, provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy - pojistkové skříně; které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 10.1.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 8.2.2010. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jičín, město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace