Byt 2 + 1 s příslušenstvím, Ostrov nad Ohří

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 9590/13-219
Nejnižší podání 958.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

6873f05a
1.325.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6873f05a 1.325.000 Kč 20.10.2020 14:05:02.263523
90b9833d 1.320.000 Kč 20.10.2020 14:04:12.390697
6873f05a 1.315.000 Kč 20.10.2020 14:03:43.221913
90b9833d 1.310.000 Kč 20.10.2020 13:59:42.239782
6873f05a 1.305.000 Kč 20.10.2020 13:59:24.136008
90b9833d 1.300.000 Kč 20.10.2020 13:58:37.304215
6873f05a 1.295.000 Kč 20.10.2020 13:58:23.189864
90b9833d 1.290.000 Kč 20.10.2020 13:57:57.103283
6873f05a 1.285.000 Kč 20.10.2020 13:57:48.999755
90b9833d 1.280.000 Kč 20.10.2020 13:56:56.876539
6873f05a 1.275.000 Kč 20.10.2020 13:56:40.531661
90b9833d 1.270.000 Kč 20.10.2020 13:56:20.563488
6873f05a 1.265.000 Kč 20.10.2020 13:56:04.514768
90b9833d 1.260.000 Kč 20.10.2020 13:55:26.503380
6873f05a 1.255.000 Kč 20.10.2020 13:55:16.337865
90b9833d 1.250.000 Kč 20.10.2020 13:54:43.859904
6873f05a 1.235.000 Kč 20.10.2020 13:54:18.104844
90b9833d 1.230.000 Kč 20.10.2020 13:52:09.194666
6873f05a 1.225.000 Kč 20.10.2020 13:51:51.821669
90b9833d 1.220.000 Kč 20.10.2020 13:50:50.757724
6873f05a 1.215.000 Kč 20.10.2020 13:50:00.251442
90b9833d 1.210.000 Kč 20.10.2020 13:49:44.040441
6873f05a 1.205.000 Kč 20.10.2020 13:49:34.562630
90b9833d 1.200.000 Kč 20.10.2020 13:45:09.756215
6873f05a 1.180.000 Kč 20.10.2020 13:44:43.524413
90b9833d 1.175.000 Kč 20.10.2020 13:40:22.403256
6873f05a 1.170.000 Kč 20.10.2020 13:40:00.702262
90b9833d 1.165.000 Kč 20.10.2020 13:35:47.143429
ac36fe71 1.160.000 Kč 20.10.2020 13:35:35.595342
90b9833d 1.155.000 Kč 20.10.2020 13:31:44.003749
ac36fe71 1.150.000 Kč 20.10.2020 13:31:20.296020
90b9833d 1.110.000 Kč 20.10.2020 13:31:03.803467
d2a137b4 1.105.000 Kč 20.10.2020 13:30:45.408068
90b9833d 1.100.000 Kč 20.10.2020 13:30:06.618341
ac36fe71 1.075.000 Kč 20.10.2020 13:29:52.752528
90b9833d 1.070.000 Kč 20.10.2020 13:29:41.980192
ac36fe71 1.065.000 Kč 20.10.2020 13:29:32.231579
90b9833d 1.060.000 Kč 20.10.2020 13:29:18.232476
ac36fe71 1.055.000 Kč 20.10.2020 13:28:56.832135
90b9833d 1.050.000 Kč 20.10.2020 13:28:45.796698
ac36fe71 1.030.000 Kč 20.10.2020 13:28:20.513730
aa25989c 1.025.000 Kč 20.10.2020 13:28:09.337596
ac36fe71 1.020.000 Kč 20.10.2020 13:28:00.992282
90b9833d 1.015.000 Kč 20.10.2020 13:25:46.271189
aa25989c 1.010.000 Kč 20.10.2020 13:24:39.844100
90b9833d 1.005.000 Kč 20.10.2020 13:22:15.271554
ac36fe71 1.000.000 Kč 20.10.2020 13:20:01.546326
90b9833d 970.000 Kč 20.10.2020 13:18:17.591645
d2a137b4 965.000 Kč 20.10.2020 13:01:51.659851
ac36fe71 958.667 Kč 20.10.2020 13:00:14.405625

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 9590/13-219
Začátek dražby20.10.2020 13:00
Konec dražby20.10.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání958.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.438.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0004984422/0800
Variabilní symbol959013
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Bytová jednotka č. 15 se nachází ve 3. N.P. zděného bytového domu č.p. 774, po celkové
revitalizaci, situovaného v severní části intravilánu obce Ostrov, v ulici Masarykova, na zastavěné
ploše číslo parcelní 811/3. Situování nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy v měř. 1:1000,
která je přílohou znaleckého posudku. Bytový dům obsahuje celkem pět nadzemních a jedno
podzemní podlaží.
Bytová jednotka č. 774/15 je dle předaných podkladů a rovněž zjištěné skutečnosti, dispozice 2+1 s
úplným příslušenstvím. Obsahuje pokoj 1 (19,4 m2), pokoj 2 (20,3 m2), kuchyni (10,2 m2), předsíň
(6,3 m2), koupelnu (3,5 m2), WC (0,8 m2), spíž (0,7 m2), sklep 1 (5,0 m2), sklep 2 (1,4 m2) a balkon
(2,4 m2). Celková podlahová plocha oceňované bytové jednotky tedy činí 67,6 m2. K oceňované
bytové jednotce náleží rovněž spoluvlastnický podíl vyjádřený zlomkem 676/16226 na společných
částech bytového domu č.p. 773 a 774 a pozemkové parcele - zastavěné ploše číslo parcelní 811/3 o
výměře 433 m2, v katastrálním území obce Ostrov, okres Karlovy Vary.
Bytová jednotka je ke dni ohledání užívána ke svému účelu ve standardním technickém i morálním
stavu, bez jakéhokoliv pronájmu.
Hlavním objektem pro zjištění obvyklé ceny je tedy bytová jednotka č. 15 v bytovém domu č.p. 774

se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu vyjádřeného zlomkem
676/16226 na společných částech bytového domu č.p. 773, 774 a pozemkové parcele - zastavěné
ploše číslo parcelní 811/3, v katastrálním území obce Ostrov, okres Karlovy Vary


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Společenství vlastníků jednotek domu čp. 773, 774, ulice Masarykova, 363 01 Ostrov,
IČ 70973547, sídlem Masarykova 773, 363 01 Ostrov, zast. JUDr. Jana Wenigová, advokát se
sídlem Jateční 2121/6, 360 01 Karlovy Vary, přihlásila pohledávku ve výši 6.027,20 Kč a úrok
498,- Kč, doložen Rozsudek OS v Karlových Varech č.j. 17 C 13/2019-16 ze dne 30.1.2019.
Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 21.1.2020 .


2) Společenství vlastníků jednotek domu čp. 773, 774, ulice Masarykova, 363 01 Ostrov,
IČ 70973547, sídlem Masarykova 773, 363 01 Ostrov, zast. JUDr. Jana Wenigová, advokát se
sídlem Jateční 2121/6, 360 01 Karlovy Vary, přihlásila pohledávku ve výši 16.889,- Kč s
příslušenstvím a náklady řízení ve výši 5.833,60 Kč Kč, doložen Rozsudek OS v Karlových
Varech č.j. 19 C 55/2020-12 ze dne 15.4.2020. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby,
doručeno dne 21.5.2020.


3) Společenství vlastníků jednotek domu čp. 773, 774, ulice Masarykova, 363 01 Ostrov,
IČ 70973547, sídlem Masarykova 773, 363 01 Ostrov, zast. JUDr. Jana Wenigová, advokát se
sídlem Jateční 2121/6, 360 01 Karlovy Vary, přihlásila náklady právního zastoupení ve výši 1.089,-
Kč, doložen Příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 108 EX 411/20-054 ze dne 20.3.2020. Požádala
o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 11.9.2020.


4) soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha východ,
se sídlem Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3, přihlásila pohledávku ve výši 7.865,- Kč, doložen
příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 149 EX 9764/16-27. Požádala o zaplacení pohledávky z
výtěžku dražby, doručeno dne 11.9.2020. Věřitel žádá, pokud bude z rozdělované podstaty
uspokojena pohledávka oprávněného v exekuci 149 EX 9764/16 (Okresní soud v Karlových
Varech), aby pohledávka ve výši 4 235,00 Kč představující náklady exekuce vč. DPH, byla
uspokojena ve stejné skupině a pořadí jako pohledávka oprávněného, tj. ve 4. skupině dle §337c,
písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem zahájení exekuce, tj. 15.9.2016. Ostatní v 8. skupině dle §337c,
písm. h) o.s.ř. s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 11.9.2020.


5) Okresní soud v Karlových Varech,
se sídlem Moskevská 17, 360 33 Karlovy Vary, přihlásil pohledávku ve výši 500,- Kč. Pořadí této
pohledávky, tedy doručení exekučního návrhu exekutorovi, je den 16. 9. 2016, pohledávka by měla
být zařazena do páté skupiny dle § 337c odst.1 písm. e). Dále přihlášena pohledávka ve výši 530,-
Kč. Pořadí této pohledávky, tedy doručení exekučního návrhu exekutorovi, je den 21. 6. 2013,
pohledávka by měla být zařazena do páté skupiny dle § 337c odst.1 písm. e). Dále přihlášena
pohledávka ve výši 1.120,- Kč. Pořadí této pohledávky, tedy doručení exekučního návrhu
exekutorovi, je den 6. 5. 2013, pohledávka by měla být zařazena do páté skupiny dle § 337c odst.1
písm. e). Doručeno 15.9.2020.


6) Společenství vlastníků jednotek domu čp. 773, 774, ulice Masarykova, 363 01 Ostrov,
IČ 70973547, sídlem Masarykova 773, 363 01 Ostrov, zast. JUDr. Jana Wenigová, advokát se
sídlem Jateční 2121/6, 360 01 Karlovy Vary, přihlásila náklady právního zastoupení ve výši
29.716,- Kč, úrok ve výši 944,- Kč, náklady řízení ve výši 7.481,- Kč doložen elektronický platební
rozkaz č.j. EPR 234000/2020-7 ze dne 21.9.2020. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku
dražby, doručeno dne 21.9.2020.


7) Okresní správa sociálního zabezpečení Karlovy Vary,
se sídlem Krymská 2A 360 01 Karlovy Vary, přihlásil pohledávku ve výši 1.017.396,- Kč,
Pohledávka je částečně zajištěna zástavními právy, na základě Usnesení soudu o nařízení výkonu
rozhodnutí zřízením soud.zástavního práva, 24 E 478/2008-15, 25 E 191/2010-14, 24 E 388/2012-
11, 26 E 415/2012-17, dále na základě Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o zřízení
zástavního práva č.j. 44003/220-9010-25.6.13-608/Ča-ZP, dále 44003/220-9010-12.8.13-1021/Ča-
ZP,, dále 44003-010598/2014/220/CAL, dále 44003-019892/2014/220/CAL, dále 44003-
220/8010/01.9.2014-00479/1344/Ča, dále 44003-220/8030/26.8.2015-01050/955/Ča-1, dále 44003-
220/8030/29.3.2016-00561/14/2015-1, dále 44003-220/8030/29.3.2016-560/523/Ča-1, dále 44003-
220/8030/29.6.2016-962/683/Ča-1, dále 44003-220/8030/03.7.2018-788/Ča-1. Požádal o zaplacení
pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 1.10.2020. Jedná se o pohledávky 4. skupiny písm.d)
o.s.ř. Ostatní v 6. skupině dle §337c, písm. h) o.s.ř. s rozhodným datem doručení přihlášky, tj.
1.10.2020.


8) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, adresa pro doručování 320 65 Plzeň, Hruškova 8,
přihlásil pohledávku na pojistném ve výši 7.318,- Kč, dále na penále ve výši 8.078,23 Kč.
Doručeno dne 6.10.2020. Jedná se o pohledávky 6. skupiny písm. f) o.s.ř. s rozhodným datem
doručení přihlášky, tj. 6.10.2020.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Masarykova 774, adresa, Ostrov, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace