Pozemky (ostatní plocha) v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, okres Ostrava-město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2645/18-64
Nejnižší podání 31.056 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

1e402888
57.056 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1e402888 57.056 Kč 15.10.2020 13:40:13.587263
c6906890 56.056 Kč 15.10.2020 13:39:59.971151
1e402888 55.056 Kč 15.10.2020 13:39:14.226329
c6906890 54.056 Kč 15.10.2020 13:37:38.077254
1e402888 52.056 Kč 15.10.2020 13:37:07.514431
c6906890 51.056 Kč 15.10.2020 13:36:21.764988
1e402888 49.056 Kč 15.10.2020 13:35:38.234938
c6906890 48.056 Kč 15.10.2020 13:35:30.141500
1e402888 46.056 Kč 15.10.2020 13:35:17.187201
c6906890 45.056 Kč 15.10.2020 13:35:04.764007
1e402888 44.056 Kč 15.10.2020 13:34:41.387829
c6906890 43.056 Kč 15.10.2020 13:34:04.604183
1e402888 42.056 Kč 15.10.2020 13:30:53.593248
c6906890 41.056 Kč 15.10.2020 13:30:33.054601
1e402888 40.056 Kč 15.10.2020 13:30:05.525069
c6906890 39.056 Kč 15.10.2020 13:29:52.965369
1e402888 36.056 Kč 15.10.2020 13:29:37.048102
c6906890 35.056 Kč 15.10.2020 13:29:18.810647
1e402888 34.056 Kč 15.10.2020 13:24:08.726530
90adfc41 33.056 Kč 15.10.2020 13:03:23.066642
1e402888 32.056 Kč 15.10.2020 13:02:06.288534
c6906890 31.056 Kč 15.10.2020 13:00:09.599978

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2645/18-64
Začátek dražby15.10.2020 13:00
Konec dražby15.10.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání31.056 Kč
Výsledná cena (odhadní)103.520 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1802645064
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektornického systému dražeb.

Pozemky se nacházejí jihovýchodně od centra města, po pravé straně ulice Těšínská ve směru z města, respektive mezi ulicí Těšínská a tramvajovou tratí vedoucí z centra města směrem k přestupnímu terminálu Hranečník, který leží cca 300 m jihovýchodním směrem.

Pozemek p.č. 3278/1 má mírně lichoběžníkový tvar a je obklopen obdobnými pozemky jiných vlastníků. Pozemek p.č. 3278/3 má nepravidelný tvar připomínající písmeno V a kromě severovýchodní hranice, která sousedí se silničním pozemkem, je rovněž obklopen obdobnými pozemky jiných vlastníků. Pozemky leží odděleně cca 130 m od sebe a jsou součástí rozsáhlejšího lesního porostu, tvořeného listnatými stromy i keři různého druhu a různého stáří.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Slezská Ostrava, Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace