Podíl na pozemcích v k.ú. Nalžovské Hory, okr. Klatovy

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX17069/19-56
Nejnižší podání 200.000 Kč
Minimální příhoz 8.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

0ddd322e
224.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0ddd322e 224.000 Kč 11.11.2020 13:55:05.289349
de7ee229 216.000 Kč 11.11.2020 13:47:12.478061
0ddd322e 208.000 Kč 11.11.2020 13:46:02.476695
de7ee229 200.000 Kč 11.11.2020 13:02:08.977443

KrajPlzeňský kraj
OkresKlatovy
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX17069/19-56
Začátek dražby11.11.2020 13:00
Konec dražby11.11.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání200.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)500.000 Kč
Minimální výše příhozu8.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101706919
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 209/1 - zahrada a pozemku p.č. 209/2 - zahrada, vše v k.ú. Nalžovské Hory, obec Nalžovské Hory, okres Klatovy, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Nalžovské Hory. Pozemky tvoří jednotný funkční celek, jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 1851/8 - ostatní plocha a p.č. 1857/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město
Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, 341 01 Nalžovské Hory. Dle sdělení povinného a informací ČSÚ v obci Nalžovské Hory je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Nalžovské Hory (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky zahrnuty v plochách stabilizovaných: „SM - smíšené obytné maloměstské.“ Na pozemcích se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

203EX17069/19, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nalžovské Hory, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace