Byt 2+1 v Běleči, okr. Tábor

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 13323/19-MB
Nejnižší podání 676.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 13323/19-MB
Začátek dražby12.11.2020 09:30
Konec dražby12.11.2020 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání676.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.015.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota170.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211183853/6800
Variabilní symbol1332319
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o nemovité věci - jednotky č. 43/4, v budově č.p. 43, příslušející k části obce Běleč, na pozemku p.č. St. 122, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 9199/37408, vše zapsané na listu vlastnictví č. 330 a listu vlastnictví č. 311, vše v k.ú. Běleč u Mladé Vožice, obec Běleč, okres Tábor, která se nachází v II. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné, okrajové části obce Běleč. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a septik. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1642/1 a dále přes pozemek p.č. 176/1, které jsou ve vlastnictví Obce Běleč. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1994.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 (o podlahové ploše 73,5 m2) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s vlastním kotlem na TP. K jednotce přísluší 2 sklepy. V roce 2015 byla na chodbě položena nová podlahová krytina. V roce 2020 byla provedena výměna původních oken za nová.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Běleč, obec, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace