RD s pozemkem v Ústí nad Labem

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 027EX2540/07
Nejnižší podání 1.050.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

KrajÚstecký kraj
OkresÚstí nad Labem
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby027EX2540/07
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 5, Miloslav Hauerland, JUDr.
Zborovská 1222/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Kontaktní osoba

JUDr. Libor Mareš
telefon: +420257312641,
mares@urad-exekutora.cz

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa09:00 - 11:3012:30 - 15:00

Nejnižší podání1.050.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.100.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka700 290 002 / 2700
Variabilní symbol1254007
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Oceňovaná nemovitost se nachází v souvisle zastavěném území obce Ústí nad Labem,v části obce Skřivánek,v ulici Hilbertova,v lokalitě zastavěné rodinnými domy s přilehlými zahradami. Pozemek byl v území identifikován podle stávajících staveb a hranic,vyznačených v terénu vnějším oplocením. Je krajní řadový,přirozeně svažitý,přivrácený k jihu.Tvoří ho stavební parcely c.1919/1, c.1919/2 a zahrada c.1919/3.Stavební parcely jsou účelově využívané v souladu s právním stavem, zapsaným v KN. Zahrada c.1919/3 o výměře 190m2 je zastavěná venkovními úpravami - opěrnými zídkami,vyrovnávacími venkovními schodišti, zpevněnými dlážděnými plochami s nízkými obrubními zídkami a venkovním bazénem. Celková výměra pozemku činí 544m2.Spolu s hlavní stavbou tvoří v území jednotný funkční celek. Pozemek nespadá pod žádný ochranný režim.P.c.1919/3 je v KN zapsaná jako součást zemědělského půdního fondu. Hlavní stavba nemovitosti je v KN vedená jako rodinný dům s č.p.2053.Je samostatně stojící, dvoupodlažní,s valbovou střechou nad členitým půdorysem zastavěné plochy 1.NP a s nástavbou 2.NP na jižního průčelí.Od uličního plotu je oddělená úzkou travnatou předzahrádkou. Vstup do domu s konzolovitě vyloženou markýzou je situovaný v 1.NP pravého průčelí.Se vstupními vrátky v pravé části uličního plotu je propojený dlážděným chodníkem. V pravé zadní části pozemku je situovaná dlážděná terasa s obvodovými zídkami.Přístupná je venkovním vyrovnávacím schodištěm.Ve středu terasy je nezakrytý zapuštený oválný laminátový bazén se zapušteným bočním schodištěm. V levé zadní části pozemku je postavená jednopodlažní nepodsklepená garáž s plochou střechou. Přístupná je zpevněnou plochou dvora,provedené z betonové zámkové dlažby.V zadní části garáže je samostatný sklad se zvláštním vstupem.K němu je přistavený zastřešený kotec pro psa.V levé střední části pozemku,vedle nájezdu do garáže,je vybudovaná betonová odstavná plocha,sloužící jako stavební dvůr.Zpevněná dláždená plocha mezi ní a uličním plotem je účelově využívaná jako parkoviště automobilu.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.