Podíl na rodinném domě a pozemcích v obci Třebenice, okr. Litoměřice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX17736/16
Nejnižší podání 146.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

914b7bea
151.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
914b7bea 151.667 Kč 18.11.2020 13:49:16.406814
f0b7063e 146.667 Kč 18.11.2020 13:30:09.942362

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX17736/16
Začátek dražby18.11.2020 13:00
Konec dražby18.11.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání146.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)220.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101773616
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je idální spoluvlatnický podíl ve výši 1/8 na přízemním rodinném domě ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Třebenice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 381/1 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 367 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Třebenice, Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, kanalizace, obecní vodovod, žumpu. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1968. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Byla vyměněna dvě okna za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Na pozemku p.č. St. 21 je evidována stavba bez čp/če, zem stav.. Při místním šetření bylo pracovníkem Znaleckého ústavu zjištěno, že na tato již neexistuje. Za objektem vpravo (pohled z přístupové komunikace) je situována zděná vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Na tuto přímo navazuje dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Při levé horní řčásti pozemku p.č. St. 21 se nachází vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Pozemek p.č. 46/1 je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem přes pozemky, které jsou rovněž předmětem ocenění. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.
Pozemky p.č. 48/1, p.č. 48/4 a p.č. 49/2 jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístuvem po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 381/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Třebenice, Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice a přes nezpevněné pozemky. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

203EX17736/16, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kololeč 24, adresa, Třebenice - Kololeč, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace