Pozemky v k.ú. Týniště u Malešova, okr. Kutná Hora

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX21580/18-72
Nejnižší podání 120.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

e7d99827
120.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e7d99827 120.000 Kč 18.11.2020 13:11:01.556434

KrajStředočeský kraj
OkresKutná Hora
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX21580/18-72
Začátek dražby18.11.2020 13:00
Konec dražby18.11.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání120.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)180.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota55.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102158018
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je: pozemek p.č. 9/1 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 9/2 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 9/4 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 11/1 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 11/2 - ostatní plocha, pozemek p.č. 12/3 - ostatní plocha, pozemek p.č. 401/1 - vodní plocha a pozemek p.č. 401/7 - vodní plocha, vše v k.ú. Týniště u Malešova, obec Malešov, okres Kutná Hora, Malešov, které jsou situovány ve východní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na pozemích se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

203EX21580/18, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Týniště, část obce, Malešov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace