Soubor staveb a pozemků v obci Sedlnice, okr. Nový Jičín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX7607/20
Nejnižší podání 2.906.667 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

ee4e4d4e
2.906.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ee4e4d4e 2.906.667 Kč 18.11.2020 13:52:30.584711

KrajMoravskoslezský kraj
OkresNový Jičín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX7607/20
Začátek dražby18.11.2020 13:00
Konec dražby18.11.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání2.906.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.360.000 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota770.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100760720
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1137/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. 1137/2), pozemku p.č. 1141/21 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. 1141/21), pozemku p.č. 1141/22 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1141/23 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Sedlnice, č.p. 531, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. 1141/23), pozemku p.č. 1141/27 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1141/28 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1141/40 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, adminis. (stavba stojí na pozemku p.č. 1141/40), vše v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, okres Nový Jičín. Jedná se o uzavřený areál tvořený souborem pozemků a budov, které se nachází v zastavěné, okrajové části obce Sedlnice. Parkování je možné na vlastních pozemcích. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1137/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Česká republika. Areál je tvořen 5 hlavními objekty. Popis jednotlivých objektů, jejich umístění, účel, stavebně technický stav, stáří a případné rekonstrukce je uveden níže. Popis jednotlivých budov naleznete ve znaleckém posudku.

203EX7607/20 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Sedlnice 531, adresa, Sedlnice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace