Štáblovice, Dolní Životice, Mikolajice - pozemky

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby DD 009/2020
Nejnižší podání 500.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0

Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyDD 009/2020
Začátek dražby16.10.2020 10:30
Konec dražby16.10.2020 11:00

Dražebník

Mgr. Sebastian Mach, advokát,
Sokolovská 352/215, 19000 Praha 9

Kontaktní osoba

Mgr. Sebastian Mach
mobil: +420 226 633 461
mach@advokaciejinak.cz


Nejnižší podání500.000 Kč
Cena předmětu dražby790.900 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2110842371/2700
Variabilní symbol09/2020
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis


LV č. 527

Oceňovaný pozemek slouží k zemědělským účelům, s plochou 24 m2 Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako PP - plochy přírodní (navrhovaný stav). Na pozemku nejsou trvalé porosty a je bez oplocení. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k pozemku je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Objekt je umístěn na jihovýchodním okraji obce v nezastavěném území. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemku je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty. Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů a parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné. Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

 

LV č. 63

Oceňovaný pozemek slouží k zemědělským účelům, s plochou 96 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako plochy trvalých travních porostů. Na pozemku se nenacházejí trvalé porosty a je bez oplocení. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k pozemku je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Pozemek je umístěn na severním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemku je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se pobočka České pošty nenachází - nutnost dojezdu. Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových spojů a možnost parkování je na vlastním pozemku. Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné. Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

 

LV č. 182

Oceňovaný pozemek je zahrada, s plochou 4.203 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována částečně jako plochy vzrostlé zeleně na nelesní půdě a částečně plochy orné půdy. Na pozemku se nachází okrasné dřeviny, ovocné dřeviny a je oplocen pletivem do betonových sloupků. Pozemek je mírně svažitý. Přístup k pozemku je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno. Nachází se zde dřevěná chatka, suché WC, unimo buňka a dřevěná kůlna, uvedené stavby nejsou součástí ocenění, protože nejsou pevně spjaté se zemí (unimo buňka, dřevěná kůlna, suché WC), příp. je cizí vlastník (dřevěná chatka). Objekt je umístěn na severovýchodním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemku je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se pobočka České pošty nenachází - nutnost dojezdu. Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových spojů a možnost parkování je na vlastním pozemku. Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. V době místního šetření nebyl zpracovateli znaleckého posudku umožněn přístup do chatky z důvodu chybějících klíčů - dle informací dlužníka je chatka majetkem cizí osoby. Dřevěná chatka není evidovaná v katastru nemovitostí. Pozemek je oplocený, využívaný jako zahrada. Stávající využití pozemku neodpovídá územním regulativům. Inženýrské sítě nejsou dostupné.

 

LV č. 304

Oceňovaný pozemek slouží k zemědělským účelům, o rozloze 7.131 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - plocha zemědělská. Pozemek je bez porostů a je bez oplocení. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno. Pozemek je umístěn na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemku je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty. Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů a možnost parkování je na vlastním pozemku. Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita

zločiny jsou zde výjimečné. Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

      

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.


Termín prohlídky

  • Od 07.10.2020 13:00 do 07.10.2020 13:30
  • Od 14.10.2020 13:00 do 14.10.2020 13:30

Setkání účastníků dražby proběhne před obecním úřadem Mikolajice (adresa: Mikolajice 55, 74784 Mikolajice), a to nejblíže nemovitosti v k.ú. Mikolajice, zapsané na LV č. 182.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Pracný Jiří (podíl 2/6) SJM Šobr Lumír a Šobrová Hedvika (podíl 2/6) na LV č. 63, parc. č. 1039, k.ú. Mikolajice


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Pozemky se nachází v katastrálním území Dolní Životice, obec Dolní Životice, katastrálním území Mikolajice, obec Mikolajice a katastrálním území Štáblovice, obec Štáblovice, vše okres Opava

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace