Komerční stavba bývalého autosalonu a autodílny v obci Kadaň

Do začátku dražby zbývá: 20 dnů 19 hodin 3 minuty 9 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 14/2020
Nejnižší podání 2.300.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 14/2020
Začátek dražby11.11.2020 10:00
Konec dražby11.11.2020 10:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání2.300.000 Kč
Cena předmětu dražby3.450.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota250.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol142020
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Komerční stavba bývalého autosalonu a autodílny v severní části města Kadaň, situovaná v oploceném komerčním areálu v blízkosti nemocnice. Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní stavbu. Základy betonové, svislé konstrukce smíšené – původní část budovy skeletová, přístavby zděné s ocelovou konstrukcí, tloušťka stěn

cca do 30 cm. Stropy vazníkové se sádrokartonovými podhledy, v části pak OWA podhledy se zářivkami. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří svařovaná lepenka a asfaltový vlnovec. Klempířské prvky pozinkované. Vnější úprava pláště objektu: v části perlinka – lepidlo, v části nátěry, zateplení pláště je částečné polystyrenem (v přední části objektu). Vnitřní omítky vápenocementové, okna a výlohy plastové s dvojsklem, v části objektu jsou okna dřevěná zdvojená. Podlahy betonové s keramickou dlažbou. Vnitřní dveře náplňové, zárubně ocelové. Sanita standardní, umyvadla, sprchové kouty, WC standardní splachovací. V kuchyňce standardní kuchyňská linka.

Odhadem byla původní část objektu postavena v 60. - 70. letech 20 stol. a následně v 90. letech provedeny přístavby, kdy v roce 1996 byl objekt zkolaudován do dnešní podoby.

Oceňovaný objekt je bývalý autosalon a autoservis a jeho dispozice jsou rozděleny na administrativní část s bývalým autosalonem a mechanické dílny Nachází se zde prostor ruční myčky o výměře 86,95 m2, mechanická dílna o výměře 122,80 m2, mechanická dílna o výměře 58,00 m2, jídelna s kuchyňkou o výměře 14,20 m2, šatna o výměře 12,80 m2, WC o výměře 1,50 m2, dále kotelna se skladem o výměře 8,60 m2 a prostor pro umístění výměníku o výměře 5,85 m2.

V části objektu je dále kancelář o výměře 17,20 m2, prostor bývalého autosalonu o výměře 157,00 m2, sklad o výměře 27,50 m2 a WC s kuchyňkou o výměře 6,90 m2, Podlahová plocha objektu činí celkem 519,30 m2.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Je zaveden vodovod, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a zemní plyn zde není zaveden. Vytápění je řešeno dálkově s vlastním výměníkem (cca 8 let starý – investice cca 1 mil. Kč) s rozvodem ústředního topení, doplňkově je zde ještě instalován elektrokotel. Topná tělesa představují závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen

pomocí výměníku.

Stav objektu je spíše zanedbaný. Rekonstrukce se prováděly zhruba v polovině devadesátých let 20. století, a dále byla realizována pouze průběžná, spíše podprůměrná údržba. Hlavní konstrukční prvky funkční – fasáda nedokončená, v části objektu dožitá. Střešní konstrukce funkční – střešní krytina zcela za hranicí životnosti. Výplně otvorů – okna, dveře, výlohy funkční v dobrém stavu. Rozvody vnitřních sítí bez vad. Vnitřní vybavení, sanita, podlahy funkční – zastaralé. Objekt se pro účely ocenění uvažuje k rekonstrukci.

K objektu náleží pouze pozemek, na kterém je samotná stavba postavena. Přístup k objektu je přes soukromý pozemek cizího subjektu - zřízeno věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu.

Věcná břemena sloužící ve prospěch nemovitých věcí:

I. Věcné břemeno chůze a jízdy – oprávnění pro oceňovanou parcelu č. 3189, povinnost k parcele č. 3185/1

II. Věcné břemeno s právem parkování a stání - oprávnění pro oceňovanou parcelu č. 3189, povinnost k parcele č. 3185/1

Objekt je postaven v severní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě s administrativní zónou. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí domu je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty. Lokalita klidná, bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk v docházkové vzdálenosti. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové, možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí domu je zvýšena kriminalita - krádeže menšího rozsahu zde nejsou neobvyklé. Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 22.10.2020 v 15:00 hodin
2. termín dne 03.11.2020 v 11:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před komerčním objektem č.p. 1705 (Golovinova č.p. 1705, Kadaň, okres Chomutov), stavba stojí na pozemku parc. č. 3189, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1664, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Chomutov, v katastrálním území a v obci Kadaň, okres Chomutov.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

• Věcné břemeno chůze a jízdy. Oprávnění pro: Parcela č. 3189. Povinnost k: Parcela č. 3185/1. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 15.09.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 15.09.2010 (dražbou nezanikne). • Věcné břemeno (podle listiny) právo parkování a stání. Oprávnění pro: Parcela č. 3189. Povinnost k: Parcela č. 3185/1. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 14.12.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 15.12.2010 (dražbou nezanikne).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Golovinova 1705, adresa, Kadaň, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace