Stavební pozemek v k. ú. Hrušov, okr. Ostrava-město

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX13566/17-95
Nejnižší podání 850.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 1

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX13566/17-95
Začátek dražby25.11.2020 13:00
Konec dražby25.11.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání850.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.400.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101356617
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 1421/21 - ostatní plocha a pozemek p.č. 1591/5 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech. vyb (LV č. 8), vše v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, okres Ostrava-město, které jsou situovány v zastavěné, okrajové části města Ostrava. Pozemek p.č. 1421/21 je situovaný v centrální části katastrálního území, v rovinném až mírně sklonitém terénu s přístupem přes pozemky, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně nezajištěn). Pozemek p.č. 1591/5 je situovaný v rovinném terénu, v jižní části katastrálního území, s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1590 - ostatní plocha a přes nezpevněný pozemek p.č. 1591/1 - zahrada, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 25 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ ve městě Ostrava je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Ostrava jsou pozemky vedeny takto: - p.č. 1421/21 - „plochy smíšené výrobní - lehký průmysl a občanské vybavení“ - p.č. 1591/5 - plochy smíšené - bydlení a služby“ Informace získány z územního plánu města Ostrava, který je dostupný na aktuálních webových stránkách města. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. 203 EX 13566/17, www.eujicha.cz

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Zákonné předkupní právo vlastníka stavby tech. vyb. bez čp/če, kód k.ú. 714917 Hrušov, LV 8 k pozemku p.č. 1591/5, kód k.ú. 714917 Hrušov, LV 815.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

Hrušov, Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace