id. 1/3 bytu Poděbrady, okr. Nymburk

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 02188/09-EKMG
Nejnižší podání 196.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

7107ec3f
410.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7107ec3f 410.000 Kč 18.11.2020 9:40:38.413648
143158d8 400.000 Kč 18.11.2020 9:40:20.490712
334e3ddb 390.000 Kč 18.11.2020 9:39:03.634905
7107ec3f 380.000 Kč 18.11.2020 9:37:48.651688
334e3ddb 370.000 Kč 18.11.2020 9:36:47.311636
7107ec3f 360.000 Kč 18.11.2020 9:36:33.582088
334e3ddb 340.000 Kč 18.11.2020 9:36:04.575654
7107ec3f 330.000 Kč 18.11.2020 9:35:43.522641
91387830 320.000 Kč 18.11.2020 9:33:13.970818
7107ec3f 310.000 Kč 18.11.2020 9:26:16.029397
1846d378 300.000 Kč 18.11.2020 9:24:34.346491
7107ec3f 256.667 Kč 18.11.2020 9:24:10.381886
91387830 226.667 Kč 18.11.2020 9:22:14.776681
7107ec3f 216.667 Kč 18.11.2020 9:20:46.416243
91387830 206.667 Kč 18.11.2020 9:16:42.142259
7107ec3f 196.667 Kč 18.11.2020 9:15:20.467092

KrajStředočeský kraj
OkresNymburk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 02188/09-EKMG
Začátek dražby18.11.2020 09:15
Konec dražby18.11.2020 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Gomolová
telefon: 544 508 311,
m.gomolova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání196.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)295.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota55.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211201134/6800
Variabilní symbol218809
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/3 bytu Poděbrady, okr. Nymburk


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ Jiří Rousek, nar. 16.08.1971, bytem Babákova 2155/12, 148 00 Praha 4 – Chodov ve výši 470.000,- Kč s příslušenstvím, celkem 841,945,90 Kč, 4. skupina dle ust. § 337c odst. 1 písm. d)

 Přihláška č.l. doručena dne 11.11.2020


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Poděbrady, město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace