1/8 bytu 3+1 v obci Veselí nad Moravou, k.ú. Veslí-Předměstí, okres Hodonín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19179/14-175
Nejnižší podání 158.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

748d05b1
183.444 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
748d05b1 [priorita 1] 183.444 Kč 12.11.2020 14:18:57.671938
d2050038 183.444 Kč 12.11.2020 14:18:28.141920
748d05b1 [priorita 1] 182.444 Kč 12.11.2020 14:14:08.994707
b8177842 182.444 Kč 12.11.2020 14:14:02.643103
d2050038 181.444 Kč 12.11.2020 14:13:49.910791
748d05b1 [priorita 1] 180.444 Kč 12.11.2020 14:13:41.040870
b8177842 180.444 Kč 12.11.2020 14:09:32.813973
748d05b1 [priorita 1] 179.444 Kč 12.11.2020 14:06:50.626917
d2050038 179.444 Kč 12.11.2020 14:06:44.918101
b8177842 178.444 Kč 12.11.2020 14:06:38.309097
748d05b1 [priorita 1] 177.444 Kč 12.11.2020 14:02:11.039618
d2050038 177.444 Kč 12.11.2020 13:58:02.198609
748d05b1 [priorita 1] 176.444 Kč 12.11.2020 13:53:19.441282
d2050038 176.444 Kč 12.11.2020 13:53:13.749905
748d05b1 [priorita 1] 175.444 Kč 12.11.2020 13:52:56.928938
d2050038 175.444 Kč 12.11.2020 13:52:48.424927
748d05b1 [priorita 1] 174.444 Kč 12.11.2020 13:52:15.784883
d2050038 174.444 Kč 12.11.2020 13:48:10.048133
748d05b1 [priorita 1] 173.444 Kč 12.11.2020 13:47:15.013675
d2050038 173.444 Kč 12.11.2020 13:43:07.756459
748d05b1 [priorita 1] 172.444 Kč 12.11.2020 13:42:34.785968
d2050038 172.444 Kč 12.11.2020 13:38:24.843259
748d05b1 [priorita 1] 167.444 Kč 12.11.2020 13:37:45.598685
d2050038 167.444 Kč 12.11.2020 13:33:45.015902
748d05b1 [priorita 1] 166.333 Kč 12.11.2020 13:33:19.489757
d2050038 166.333 Kč 12.11.2020 13:29:20.983411
748d05b1 [priorita 1] 165.333 Kč 12.11.2020 13:29:08.858336
d2050038 165.333 Kč 12.11.2020 13:20:12.418780
748d05b1 [priorita 1] 164.333 Kč 12.11.2020 13:20:05.112265
d2050038 164.333 Kč 12.11.2020 13:19:59.340162
b8177842 163.333 Kč 12.11.2020 13:19:51.133688
d2050038 162.333 Kč 12.11.2020 13:19:15.214562
b8177842 161.333 Kč 12.11.2020 13:18:57.474575
d2050038 160.333 Kč 12.11.2020 13:09:46.341553
b8177842 159.333 Kč 12.11.2020 13:01:22.377509
d2050038 158.333 Kč 12.11.2020 13:00:08.850273

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19179/14-175
Začátek dražby12.11.2020 13:00
Konec dražby12.11.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání158.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)237.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1419179175
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Bytový dům č.p. 1426 - 1432 o sedmi vchodech je nepodsklepený a má celkem 8 nadzemních podlaží. V bytovém domě je vymezeno celkem 140 bytových jednotek. Svislé konstrukce domu jsou montované ze železobetonových panelů s dodatečně provedeným zateplením kontaktním zateplovacím systémem, stropy rovněž montované ze železobetonových panelů, střecha je plochá s krytinou z izolačních pásů, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasádu tvoří tenkovrstvá minerální omítka, okna jsou plastová, vstupní dveře rovněž plastové, schodiště železobetonové s teraco povrchem.
V zrcadle schodiště je umístěn výtah. Dům je napojen na veškeré IS. Stáří domu je odhadnuto na přibližně 50 let. Dům má provedenu revitalizaci obvodového pláště, tj. zateplení, novou fasádu, nová okna, nová střešní krytina a nové klempířské konstrukce. Tato revitalizace byla dle sdělení provedena v roce 2007.
V roce 2019 byl v domě instalován nový výtah. Současný stav domu je běžný, odpovídající stáří, provedeným úpravám a běžné údržbě.

Bytová jednotka č. 1431/7
Řešený byt je umístěn ve vchodě č. 1431 s celkem 16 byty, přičemž tento vchod je v domě druhý zprava při pohledu od přístupové komunikace. Jedná se o třípokojový byt umístěný ve 4.NP bytového domu. Byt je v podstatě v původním stavu. Odstraněna je kuchyňská linka. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, keramické obklady provedeny v koupelně a částečně v kuchyni na původních umakartových stěnách, povrchy podlah pokojů jsou provedeny z dřevěných parket, v chodbě, kuchyni, na WC a v komoře je položeno PVC, v koupelně je podlaha z keramické dlažby, okna jsou plastová, vnitřní dveře dřevěné, plné i prosklené do ocelových zárubní. Zařizovací předměty - vana, plechové umyvadlo na vaně, samostatné WC kombi, z ostatního pouze zvonkový telefon a rozvod STA. Vytápění je řešeno žebrovými radiátory s dálkovým zdrojem tepla. Z jednoho pokoje s oknem na jihozápad je přístupný poměrně rozměrný balkon, nově osazený v rámci revitalizace domu. Dále k bytu náleží komora, která je přístupná z mezipodesty mezi 3.NP a 4.NP. V době místního šetření nebyl byt obydlený.

K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku p.č. st. 1578 o velikosti 749/8164. Pozemek p.č. st. 1578 je v KN vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.381 m2 a je zcela zastavěn bytovým domem.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Tato osoba prokázala, že jí svědčí spoluvlastnické právo, a to Bartošíková Magdalena, nar. 11.6.1970, Šimonova 1108/5, 163 00 Praha.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hutník 1431, adresa, Veselí nad Moravou, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace