Dražba nemovitosti rodinného domu obec oskava

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 196EX 4914/07-243
Nejnižší podání 120.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 0

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajOlomoucký kraj
OkresŠumperk
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby196EX 4914/07-243
Začátek dražby25.11.2020 08:30
Konec dražby25.11.2020 09:00

Dražebník

Exekutorský úřad Olomouc, Jan Valenta, Mgr.
Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Krčová
mobil: +420 775 178 774
podatelna@exekuce.org

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání120.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)240.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200202203/6800
Variabilní symbol4914075555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětná nemovitost rodinného domu č.p. 209 je situována na pozemku  p.č. 27 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Nemrlov, obec Šumperk jakoé jednopodlažní objekt bez podsklepení a bez podkroví samostatně stojící. Vstup do objektu ze zadní podélné strany objektu přes předsíň do kuchyně bez vybavení a z ní po pravé straně do pokoje, naproti vstupu do druhého pokoje a za ní místnost bez omítek se vstupem na půdu.

Stropní konstrukce s viditelnými trámy. Zastřešení objektu sedlovou střechou  s krytinou z břidlicových šablon z uliční strany, ze zadní strany zkorodovaný plech.Fasádní omítky vápenné zvětralé, vnitřní omítky jen v kuchyni a dvou pokojích, vápenné hladké. Vzhledem ke špatnému technickému stavu, neprováděné záchovné údržbě a stáří objektu více jak 100let proveden výpočet analytickou metodou v souladu s platnou vyhláškou.  


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°52'54.42"N 17°8'30.24"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace