Podíl 1/10 společný dvůr Vyškov (Dědice)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 4045/11-IZ
Nejnižší podání 6.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

8f1054ae
6.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8f1054ae [priorita 1] 6.667 Kč 24.11.2020 13:00:12.034793

KrajJihomoravský kraj
OkresVyškov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 4045/11-IZ
Začátek dražby24.11.2020 13:00
Konec dražby24.11.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání6.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)10.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211212685/6800
Variabilní symbol404511
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

pozemek nacházející se v zastavěčásti

obce, jako společný dvůr mezi převážně residenčními objekty a objektem drobné provozovny, který je

přístupný z ulice Závodí. Pozemek je rovinatý, obklopený stavbami, k datu ocenění využívaný jako

společný dvůr.

- parc.č.st. 235 se nachází v zastavěčásti obce, jako společný dvůr mezi převážně

residenčními objekty a objektem drobné provozovny, který je přístupný z ulice Závodí.

Pozemek je rovinatý, s možnosti napojení na veškeré inženýrské sítě, k datu oceně

využívaný jako společný dvůr. V okolí oceňovaného pozemku se nachází residenční zástavba

a drobné provozovny. Dle platného územního plánu města se pozemek nachází v ploše BI –

plochy bydlení v rodinných domech
Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/Finanční úřad pro Jihomoravský kraj,Územní pracoviště ve Vyškově (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), přihlásila pohledávku ve výši 150.00 Kč a žádá její zaplacení. Do šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., zařadit následující pohledávky s tím, že pro pořadí je rozhodující den doručení přihlášky

 

Přihláška č.l. 138 doručena dne 05.10.2020Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo bylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Závodí, ulice, Vyškov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace