Ideální podíl 1/12 RD v Kostomlatech pod Milešovkou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 1195/03-127
Nejnižší podání 75.334 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

f6fb21cd
187.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f6fb21cd 187.334 Kč 26.11.2020 13:10:07.129061
94bce519 186.334 Kč 26.11.2020 13:08:48.702238
f6fb21cd 176.334 Kč 26.11.2020 13:07:31.197549
94bce519 175.334 Kč 26.11.2020 13:03:25.577857
f6fb21cd 165.334 Kč 26.11.2020 13:02:21.495951
94bce519 164.334 Kč 26.11.2020 12:59:03.279632
f6fb21cd 163.334 Kč 26.11.2020 12:57:58.621852
94bce519 162.334 Kč 26.11.2020 12:54:48.755376
f6fb21cd 152.334 Kč 26.11.2020 12:54:38.692819
94bce519 147.334 Kč 26.11.2020 12:51:32.064879
a873f746 146.334 Kč 26.11.2020 12:49:49.348973
f6fb21cd 145.334 Kč 26.11.2020 12:47:07.295329
a873f746 140.334 Kč 26.11.2020 12:43:27.618754
94bce519 139.334 Kč 26.11.2020 12:41:51.598605
a873f746 129.334 Kč 26.11.2020 12:40:09.494425
94bce519 128.334 Kč 26.11.2020 12:37:57.527578
a873f746 118.334 Kč 26.11.2020 12:37:16.143551
94bce519 117.334 Kč 26.11.2020 12:35:31.251843
a873f746 107.334 Kč 26.11.2020 12:35:16.446333
94bce519 106.334 Kč 26.11.2020 12:32:09.303077
a873f746 96.334 Kč 26.11.2020 12:30:30.179678
127d020a 95.334 Kč 26.11.2020 12:29:00.595109
f6fb21cd 94.334 Kč 26.11.2020 12:28:08.720398
a873f746 93.334 Kč 26.11.2020 12:27:44.010231
94bce519 92.334 Kč 26.11.2020 12:27:35.505177
127d020a 91.334 Kč 26.11.2020 12:26:48.594949
a873f746 90.334 Kč 26.11.2020 12:26:03.743903
127d020a 89.334 Kč 26.11.2020 12:18:29.644940
a873f746 88.334 Kč 26.11.2020 12:16:16.316568
127d020a 87.334 Kč 26.11.2020 12:05:42.272419
94bce519 86.334 Kč 26.11.2020 12:05:04.935037
127d020a 76.334 Kč 26.11.2020 12:03:28.818077
a873f746 75.334 Kč 26.11.2020 12:03:11.439232

Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 1195/03-127
Začátek dražby26.11.2020 12:00
Konec dražby26.11.2020 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání75.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)113.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol119503
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Hlavní stavba je svým charakterem samostatně stojící cca z poloviny podsklepený rodinný dům o jednom nadzemním podlaží a podkroví zastřešený mansardovou střechou. Vzhledem k tomu, že nebyla umožněna prohlídka vnitřních prostor domu, nelze na tomto místě uvést přesný popis dispozičního uspořádání, dle informací od sousedů se v suterénu nachází kotelna a sklep, v přízemí se nachází dva pokoje, kuchyň, chodba, koupelna a WC, a v podkroví se nachází tři pokoje a půdní prostor. Zastavěná plocha stavby činí dle zaměření stavby v katastrální mapě cca 70 m2, celková užitná plocha objektu byla odvozena od zastavěné plochy a počtu nadzemních podlaží na cca 120 m2, výměra pozemků náležejících k objektu činí celkem 345 m2.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 1) JUDr. Ale š Bayer, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Kateřinská 13, 120 00 Praha 2
přihlásil pohledávku ve výši celkem 7.865,00 Kč na základě Příkazu k úhradě exekuce č .j. 002 EX
7917/09 69. P řihláška byla doručena 2.10.2019, věřitel požádal o uspokojení pohledávky
z rozdělované podstaty.
2) Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha
5, přihlásili pohledávku ve výši celkem 15.091,98 Kč na základě rozsudku č.j. 4 C 133/2002 23 vyd.
Okresním soudem v Domažlicích dne 30.9.2002. Ve věci je vedena exekuce u JUDr. Ale š Bayer,
Exekutorský úřad Praha 2, pod sp.zn. 002 EX 7917/09. Přihláška byl a doručena 14.10.2019,
aktualizována 12.10.2020, věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
3) Mgr. Ing. Jiř í Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň město, se sídlem Dominikánská
13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil pohledávku v e výši celkem 7.865,00 Kč na základě Příkazu k úhradě
exekuce č.j. 134 EX 00232/08 829. Přihláška byla doručena 5.10.2020, věřitel požádal o uspokojení
pohledávky z rozdělované podstaty.
4) Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň město, se sídlem Dominikánská
13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši celkem 7.865,00 Kč na základě Příkazu k úhradě
exekuce č.j. 134 EX 188860/16 467. Přihláška byla doručena 5.10.2020, věřitel požádal o uspokojení
pohledávky z rozdělované p odstaty.
5)
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorsk ý úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339
01 Klatovy, přihlásil pohledávku ve výši celkem 7.865,00 Kč na základě Příkazu k úhradě exekuce
č.j. 120 EX 24804/16 57. Přihláška byla doručena 6.10.2020, věřitel požádal o uspokojení
pohledávky z rozdělované podstaty.
6)
CP Inkaso s.r.o., IČO: 29027241 se sídle m Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1
právně zastoupen: Mgr. Vladimír Štekl, advokátem, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7 , přihlásili
pohledávku ve výši celkem 14.633,44 Kč na základě r ozhodnutí ČTÚ č. j. ČTÚ 46 299/2015 638/IV.
vyř. KaS ze dne 11.4.2016. Ve věci je vedena exekuce u J UDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní
exekutor, Exekutorsk ý úřad Klatovy pod sp.zn. 120 EX 24804/16. Přihláška byla doručena 8.10.2020,
věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
7)
Všeobecná zdra votní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro
Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, Sady 5. května 59, 301 00 Plzeň , přihlásili pohledávku ve
výši celkem 61.310,00 Kč na základě platebního výměru č.j. 2840019360 a výkazů nedopl atků č.
4040700076, 4041000777. Z toho p ohledávka ve výši 13.352,00 Kč je zajištěna exekutorským
zástavním právem čj. 108 EX 05740/10 007, exekuce je vedena u JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský
úřad Pzeň město pod sp.zn. 108 EX 7309/07 a 108 EX 05740/10. Při hláška byla doručena
20.10.2020, věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.

8) ČEZ Prodej, a.s. ČEZ Prodej, a.s. se sídlem Duhová 425/1, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433, práv. zast.: JUDr. Petr se sídlem Duhová 425/1, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433, práv. zast.: JUDr. Petr Pečený, advokát, Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Pečený, advokát, Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer se sídlem Praha 1, Purkyňova 2, PSČ Langer se sídlem Praha 1, Purkyňova 2, PSČ 110 00 110 00 přihlásil pohledávku ve výši celkem 18.307,50 Kč na základě rozhodnutí Okresního soudu v přihlásil pohledávku ve výši celkem 18.307,50 Kč na základě rozhodnutí Okresního soudu v Berouně č.j. 13 C 195/2014Berouně č.j. 13 C 195/2014--13 ze dne 25.2.2015. Ve věci je vedena exekuce u s13 ze dne 25.2.2015. Ve věci je vedena exekuce u soudnoudní exekutor JUDr. í exekutor JUDr. Igor Ivanko, ExekuIgor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10 pod sp.zn. 167 EX 9211/15, pohledávka je zajištěna torský úřad Praha 10 pod sp.zn. 167 EX 9211/15, pohledávka je zajištěna exekutorský zástavním právem č.j. 167 EXexekutorský zástavním právem č.j. 167 EX--9211/2015 9211/2015 --14. Přihláška byla doručena 18.11.2020, 14. Přihláška byla doručena 18.11.2020, věřitel požádal o uspokojení pohledávky zvěřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.rozdělované podstaty.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hřbitovní 277, adresa, Kostomlaty pod Milešovkou, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace