id.podíl 3/4, byt 3+1 v Sokolově, Seifertova 1834

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 361/18-85
Nejnižší podání 428.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 361/18-85
Začátek dražby25.11.2020 13:00
Konec dražby25.11.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání428.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)642.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol36118
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Bytová jednotka č. 1 se nachází v 1. N.P. panelového bytového domu č.p. 1834, po celkové
revitalizaci, situovaného ve východní části intravilánu okresního města Sokolov, v ulici Seifertova,
na zastavěné ploše číslo parcelní 2436/17. Situování nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy
v měř. 1:1000, která je přílohou znaleckého posudku. Bytový dům obsahuje celkem čtyři nadzemní
a jedno podzemní podlaží.
Povinní se na znalcem stanovený termín ohledání předmětné nemovitosti i přes zaslané písemné
výzvy nedostavili. Z výše uvedeného důvodu nebyla spoluvlastníky předmětná bytová jednotka
zpřístupněna a nebyly sděleny případné důležité informace mající eventuelně vliv na výslednou
obvyklou cenu oceňované nemovitosti. Pro stanovení obvyklé ceny je tedy uvažováno ve vlastním
výpočtu, vzhledem k zjištěnému zevrubnému stavu, se standardním technickým stavem a
vybaveností předmětné bytové jednotky, bez jakéhokoliv pronájmu.
Bytová jednotka č. 1834/1 je dle předaných podkladů dispozice 3+1 s úplným příslušenstvím.
Obsahuje pokoj 1 (16,04 m2), pokoj 2 (15,81 m2), pokoj 3 (20,06 m2), kuchyni (12,45 m2), předsíň
(7,94 m2), koupelnu (3,00 m2), WC (1,13 m2), lodžii (4,28 m2) a sklepní kóji (2,50 m2). Celková
podlahová plocha oceňované bytové jednotky tedy činí 76,43 m2. K oceňované bytové jednotce
náleží rovněž spoluvlastnický podíl vyjádřený zlomkem 764/15077 na společných částech bytového
domu č.p. 1834 a 1835 a pozemcích - zastavěných plochách číslo parcelní 2436/17 o výměře 232
m2 a 2436/18 o výměře 230 m2, v katastrálním území obce Sokolov, okres Sokolov.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°10'18.55"N 12°39'39.78"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace