Rodinný dům včetně pozemků v obci Markvartice, okr. Děčín

Do začátku dražby zbývá: 14 dnů 6 minut 54 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 2931/19-319
Nejnižší podání 1.313.334 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 2931/19-319
Začátek dražby10.11.2020 10:00
Konec dražby10.11.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání1.313.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.970.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol293119
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je rodinný dům včetně pozemků o velikosti 1413 m2 v obci Markvartice, okres Děčín. Jedná se o zděnou stavbu s jedním nadzemním podlažím a obývaným podkrovím. Půdorysný tvar objektu tvoří obdélník. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s pálenou střešní krytinou a vikýři. Na objektu byly zahájeny rekonstrukční práce, byla instalována nová plastová okna a vchodové dveře a dále nové svody a okapy. Fasáda objektu není zateplena a není proveden ani fasádní nátěr. Fasádu tvoří pouze režné zdivo. Objekt je napojen na elektřinu. Dle Veřejného dálkového přístupu bylo zjištěno, že odpadní vody z objektu jsou svedeny do jímky. Nemovité věci se nachází v centrální části obce Markvartice v zástavbě rodinných domů. Nedaleko předmětných nemovitých věcí se nachází mateřská škola a hasičská zbrojnice. V blízkosti protéká říčka Bystrá, přesto se předmětné nemovité věci nachází v oblasti s nízkým rizikem výskytu povodně/záplavy. Nejbližší zastávka autobusu se nachází ve vzdálenosti 160 metrů od předmětných nemovitých věcí. Bližší informace jsou k nalezení ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

na nemovité věci vázne věcné břemeno vedení, právo umístění a provozování distribuční soustavy v rozsahu geometrického plánu č. 494-370/2008 s oprávněním pro ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 247 29 035, s povinností k parcele č. 1916/6, na základě smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatné ze dne 27. 6. 2011, které prodejem v dražbě nezanikne. Soudnímu exekutorovi jinak nebyla oznámena a ani mu nejsou jinak známá další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Markvartice 75, adresa, Markvartice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace