Pozemky v obci Brno, k.ú. Líšeň, okr. Brno-město

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 9114/19-48
Nejnižší podání 70.800 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 9114/19-48
Začátek dražby19.11.2020 13:00
Konec dražby19.11.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání70.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)106.200 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota7.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1909114048
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc.č. 41778/44 v k.ú. Líšeň je vedený v operátu katastru nemovitostí jako orná půda, pozemek parc.č. 8885/6 v k.ú. Líšeň o výměře 2 m? je vedený jako ostatní plocha a pozemek parc.č. 10100 v k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou je vedený jako orná půda.

Oceňované pozemky se nacházejí na jižním okraji městské části, jižně od strojírenského areálu Zetor a.s. Oceňované pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, přístup je po veřejné nezpevněné komunikaci.

Pozemky se dle současného platného územního plánu města Brna nachází v plochách určených k zemědělské výrobě. Dle konceptu územního plánu města Brna, který se v současnosti projednává a má být v platnosti od r. 2023, jsou zahrnuty do plochy C-1 což jsou územní rezervy ostatní – plochy smíšené obytné. Tento územní plán je nyní ve fázi projednávání.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Brno-Líšeň, čtvrť, Brno, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace