1/4 rodinného domu s pozemkem v obci Jiříkov, okres Děčín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 14748/16-151
Nejnižší podání 138.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

9595c93f
217.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9595c93f 217.000 Kč 19.11.2020 13:43:31.325183
5c9d7a17 216.000 Kč 19.11.2020 13:43:20.585940
9595c93f 215.000 Kč 19.11.2020 13:40:12.452753
5c9d7a17 214.000 Kč 19.11.2020 13:39:38.240537
9595c93f 213.000 Kč 19.11.2020 13:35:26.475048
5c9d7a17 212.000 Kč 19.11.2020 13:34:13.393618
9595c93f 211.000 Kč 19.11.2020 13:33:32.746720
5c9d7a17 204.000 Kč 19.11.2020 13:33:02.724492
9595c93f 203.000 Kč 19.11.2020 13:32:33.135722
5c9d7a17 202.000 Kč 19.11.2020 13:32:16.667609
9595c93f 201.000 Kč 19.11.2020 13:30:34.539780
5c9d7a17 193.000 Kč 19.11.2020 13:27:18.604021
cf096a5b 192.000 Kč 19.11.2020 13:27:10.937533
5c9d7a17 191.000 Kč 19.11.2020 13:26:54.096814
277f0ef5 190.000 Kč 19.11.2020 13:26:30.040344
5c9d7a17 174.000 Kč 19.11.2020 13:25:55.814731
277f0ef5 173.000 Kč 19.11.2020 13:25:22.603590
478c9c34 172.000 Kč 19.11.2020 13:24:28.516651
277f0ef5 171.000 Kč 19.11.2020 13:21:46.267055
656062c3 170.000 Kč 19.11.2020 13:19:46.419934
277f0ef5 150.000 Kč 19.11.2020 13:14:46.319805
277f0ef5 139.333 Kč 19.11.2020 13:14:33.311967
478c9c34 138.333 Kč 19.11.2020 13:04:12.212680

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 14748/16-151
Začátek dražby19.11.2020 13:00
Konec dražby19.11.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání138.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)207.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1614748151
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je mansardová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu v přízemí jsou dřevěná, ve 2. NP jsou plastová. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, plné. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na domě byla provedena částečná rekonstrukce, která se týkala střechy a oken ve 2. nadzemním podlaží. V přízemí domu je byt s dispozicí 2+1 a v patře je druhý byt s dispozicí 2+1. Vnitřní dveře jdou dřevěné, plné. V koupelně je vana. WC je samostatné. Podlahy jsou opatřeny PVC, prkny, keramickou dlažbou nebo koberci. Obklady jsou keramické.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na elektřinu, septik a studnu. Je zřízeno přípojné místo plynu. Vytápění domu je kotlem na tuhá paliva. Ohřev vody zajišťuje bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 1516 stojí stavba rodinného domu č.p. 972. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 186 m2. Pozemek parc. č. 4888/5 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 1516 a tvoří s ním jeden funkční celek téměř obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 462 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem na betonové podezdívce se vstupní brankou. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, septik, jímka, skleník a dřevěná kolna. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 6499/2, který je ve vlastnickém právu města Jiříkov.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, septik, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, skleník a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.): Věcné břemeno zřizování a provozování vedení - vstupovat a vjíždět na pozemek v rozsahu geometrického plánu č. 245, 1474-340/2015, oprávnění pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 40502, Děčín, povinnost k parcele č. 4888/5, Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 2.11.2016.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem. Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Pohraniční 972/39, Adresa, Jiříkov - Starý Jiříkov, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace