Dražba id. spoluvlastnického podílu 1/6 na nemovitých věcech, fakticky užívaného zejména jako byt

Do začátku dražby zbývá: 14 dnů 23 hodin 45 minut 48 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00479/16-250
Nejnižší podání 654.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00479/16-250
Začátek dražby11.11.2020 10:00
Konec dražby11.11.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mg. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání654.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)982.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0047916
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je níže uvedený id. spoluvlastnický podíl 1/6 na nemovitých věcech, a to:

- pozemek parcela č. 693/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 185 m². Součástí je stavba: Vítkovice, č.p. 850, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č. 693/4,

- pozemek parcela č. 693/16, zahrada, o výměře 122 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 166 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Vítkovice.

Dle vyjádření znalce a sdělení povinné je ideální spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech fakticky užíván zejména jako byt, přičemž ten je o velikosti 2,5+1, umístěný ve 2. NP. Podlahy v obytných místnostech tvoří plovoucí podlahy, v ostatních místnostech je keramická dlažba. Vybavení kuchyně tvoří původní kuchyňská linka. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC. Okna v bytě jsou původní dřevěná dvojitá. Vytápění bytu je lokální, plynové. Jádro v bytě je zděné. Plocha bytu činí cca 69,50 m².

Další část ideálního spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech je pak mimo jiné užívána jako sklep v 1. PP.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Nezjištěny.

Popis dražené nemovité věci:

Dražené nemovité věci jsou situovány ve statutárním městě Ostrava, části Vítkovice, při ul. Kutuzovova, naproti Knihovny Ostrava-Vítkovice. Vzdálenost k zastávce MHD bus „Nám. J. z Poděbrad“ je cca 100 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů hromadného bydlení a občanské vybavenosti. Přístup a příjezd k nemovité věci je z pozemku parc.č. 693/2, který je ve vlastnictví statuárního města Ostrava. Ve statuárním městě Ostrava je k dispozici kompletní občanská vybavenost.

Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou č.p. 850, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich objekt k bydlení a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 307 m².

Dům je řadový krajní, s jedním PP, 2 NP a částečně obytným 3.NP, bez výtahu. Stavba je zděné konstrukce.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kutuzovova 850/21, Adresa, Ostrava - Vítkovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace