Pozemky - orná půda v k.ú. Ševětín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 3557/06-67
Nejnižší podání 156.167 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

883942b4
191.167 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
883942b4 191.167 Kč 25.11.2020 12:03:42.434178
0caba3d4 186.167 Kč 25.11.2020 11:59:10.856207
883942b4 181.167 Kč 25.11.2020 11:58:39.432027
0caba3d4 176.167 Kč 25.11.2020 11:57:11.527526
883942b4 171.167 Kč 25.11.2020 11:56:03.498073
0caba3d4 166.167 Kč 25.11.2020 11:55:22.023013
883942b4 161.167 Kč 25.11.2020 11:52:16.279810
0caba3d4 156.167 Kč 25.11.2020 11:31:24.181093

KrajJihočeský kraj
OkresČeské Budějovice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 3557/06-67
Začátek dražby25.11.2020 11:30
Konec dražby25.11.2020 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání156.167 Kč
Výsledná cena (odhadní)234.250 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0741729309/0800
Variabilní symbol355706
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Zemědělské pozemkové parcely - orné půdy číslo parcelní 124/15 a 124/42 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, jsou situovány severně od intravilánu obce Ševětín.  Užívání obou pozemkových parcel je omezeno vzdušným vedením elektro 400 kV a 110 kV a jejich ochranným pásmem, které vedou přímo podélně přes oba oceňované pozemky. Zemědělské pozemkové parcely jsou ke dni ohledání užívány ke svému účelu. Více ve znaleckém posudku.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby přihlásili pohledávky věřitelé:

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, IČ: 41197518, se sídlem Sady 5. května 59, 301 00 Plzeň, přihlásil pohledávku v celkové výši 142 960,84 Kč. Věřitel žádá uspokojit pohledávku z výtěžku dražby. Přihláška doručena 27. 10. 2020.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ševětín, Městys, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace