Podíl na rodinném domě v obci Velké Losiny, okr. Šumperk

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX4597/16
Nejnižší podání 386.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 12
Počet podání 13

Nejvyšší podání

d1aecd90
646.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d1aecd90 646.667 Kč 6.1.2021 13:55:08.241018
6a01554a 636.667 Kč 6.1.2021 13:38:22.964246
d1aecd90 626.667 Kč 6.1.2021 13:19:22.268593
801fe98a 616.667 Kč 6.1.2021 13:19:07.735205
d1aecd90 606.667 Kč 6.1.2021 13:06:27.342497
7182b2b1 596.667 Kč 6.1.2021 13:05:19.193667
d1aecd90 566.667 Kč 6.1.2021 13:04:42.087508
7182b2b1 556.667 Kč 6.1.2021 13:03:14.611677
d1aecd90 506.667 Kč 6.1.2021 13:02:55.476928
7182b2b1 496.667 Kč 6.1.2021 13:01:41.719527
d1aecd90 446.667 Kč 6.1.2021 13:01:24.499233
7182b2b1 436.667 Kč 6.1.2021 13:00:55.926509
acdda975 386.667 Kč 6.1.2021 13:00:25.635135

KrajOlomoucký kraj
OkresŠumperk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX4597/16
Začátek dražby06.01.2021 13:00
Konec dražby06.01.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání386.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)580.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100459716
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3. jedná se o zděný, částečně podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou plechovou krytinou a z části eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Velké Losiny, v řadové zástavbě jako pravá část dvojdomku. Předmět ocenění se nachází na adrese Dukelská 410, 788 15, Velké Losiny. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 836/1 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 2674 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Velké Losiny, Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle sdělení vlastníka z roku přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V 70. letech proběhla na objektu celková rekonstrukce objektu, v posledních letech však objekt procházel jen běžnou údržbou. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. 

203EX4597/16 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dukelská 410, Adresa, Velké Losiny, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace