Podíly na pozemcích v k.ú. Polanka nad Odrou, okr. Ostrava-město

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX61146/11-239
Nejnižší podání 37.575 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX61146/11-239
Začátek dražby13.01.2021 13:00
Konec dražby13.01.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání37.575 Kč
Výsledná cena (odhadní)75.150 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1106114611
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí jsou:

I) Nemovité věci evidované na LV č. 440, k.ú. Polanka nad Odrou

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2717 - ostatní plocha a pozemku p.č. 4253 - ostatní plocha, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město, které se nachází v severní okrajové části zastavěného území města, tvoří jednotný funkční celek a jsou situovány v rovinném terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 3181/5 -
ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a p.č. 3181/20 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Na pozemku p.č. 2717 a na části pozemku p.č. 4253 se nachází těleso zpevněné komunikace. Na druhé části pozemku p.č. 4253 se nachází nezpevněná komunikace. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 2804, k.ú. Polanka nad Odrou

Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 3257 - orná půda, v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město, který je situován v severní, nezastavěné části katastrálního území. Pozemek se nachází v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3197/47 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na pozemku se nachází náletový dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

III) Nemovité věci evidované na LV č. 2907, k.ú. Polanka nad Odrou
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 4286 - ostatní plocha, v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město, který je situován v severní, nezastavěné části katastrálního území. Pozemek se nachází v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3197/47 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Na pozemku se nachází nezpevněná komunikace. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

203EX61146/1-218 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno chůze, jízdy a průhonu bylo zřízeno ve prospěch parcel: p.č.2159/7, p.č. 2759/9, p.č. 2759/10, p.č. 2759/11, p.č. 2759/1, p.č. 2759/2, p.č. 2759/3, p.č. 2759/4, p.č. 2759/5, p.č. 2759/6 a p.č. 2759/7, kód k.ú. 725081 Polanka nad Odrou k pozemkům p.č. 2717 a p.č. 4253, kód k.ú. 725081 Polanka nad Odrou Věcné břemeno chůze a jízdy a chůze, jizdy a průhonu, které bylo zřízeno ve prospěch parcel: p.č. 3204, p.č. 3205, p.č. 3203/1 a p.č. 3203/2, kód k.ú. 725081 Polanka nad Odrou k pozemku p.č. 4253, kód k.ú. 725081 Polanka nad Odrou.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace