Pozemky v k.ú. Krásno nad Bečvou, okr. Vsetín

Do začátku dražby zbývá: 4 dny 3 hodiny 49 minut 19 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX17567/20
Nejnižší podání 620.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX17567/20
Začátek dražby20.01.2021 13:00
Konec dražby20.01.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání620.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)930.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota160.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101756720
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je: pozemek p.č. St. 1381/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Krásno nad Bečvou, č.p. 72, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1381/1), pozemek p.č. 966/28 - ostatní plocha, pozemek p.č. 966/29 - ostatní plocha a pozemek p.č. 966/98 - ostatní plocha, vše v k.ú. Krásno nad Bečvou, obec Valašské Meziříčí, okres Vsetín.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt bez čp/če - jiná st. na pozemku p.č. St. 1381/1, již neexistuje. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.

Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 1381/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 966/28 - ostatní plocha, pozemku p.č. 966/29 - ostatní plocha a pozemku p.č. 966/98 - ostatní plocha, vše v k.ú. Krásno nad Bečvou, obec Valašské Meziříčí, okres Vsetín, které jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části obce Valašské Meziříčí. Pozemky jsou situovány v rovinném terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 965/20 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 966/18 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí. Dle informací ČSÚ v obci Valašské Meziříčí je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

203EX17567/20, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Zašovská 72, Valašské Meziříčí, 757 01, Vsetín

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace