Podíl na pozemcích v k.ú. Sádek u Opavy, okr. Opava

Do začátku dražby zbývá: 4 dny 2 hodiny 30 minut 37 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX14329/20
Nejnižší podání 40.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajMoravskoslezský kraj
OkresOpava
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX14329/20
Začátek dražby20.01.2021 13:00
Konec dražby20.01.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání40.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101432920
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je:

Nemovité věci evidované na LV č. 305, k.ú. Sádek u Opavy

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 pozemku p.č. 741/5 - ostatní plocha, v k.ú. Sádek u Opavy, obec Velké Heraltice, okres Opava, který je situován v okrajové části obce Velké Heraltice, místní části Sádek u Opavy. Pozemek je situovaný v rovinném až mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1417 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 741/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: AGROPROGRES Kateřinky s. r. o., Arnoštov 83, 74733 Oldřišov (přístup není po právní stránce zajištěn). Dle platného územního plánu obce Velké Heraltice jsou pozemky vedeny takto: - pozemek p.č. 741/5: „plochy zemědělské a lesnické výroby (VZ - 12)“

Nemovité věci evidované na LV č. 256, k.ú. Sádek u Opavy

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/9  pozemku p.č. 761 - trvalý travní porost, v k.ú. Sádek u Opavy, obec Velké Heraltice, okres Opava. Pozemek p.č. 741/5 je situován v severozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Velké Heraltice jsou pozemky vedeny takto: - pozemek p.č. 761: „plochy zemědělské“

203EX14329/20, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Sádek, Velké Heraltice, Opava

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace