Dražba bytu na ul. Sokolská třída 2308/29, Ostrava - Moravská Ostrava

Do začátku dražby zbývá: 2 měsíce 10 dnů 3 hodiny 20 minut 20 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00715/19-143
Nejnižší podání 1.120.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00715/19-143
Začátek dražby03.02.2021 10:00
Konec dražby03.02.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mg. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání1.120.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.680.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0071519
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a spoluvlastnický podíl na nemovité věci, a to:

a) nemovitá věc:

- jednotka č.p./č. jednotky 2308/2, způsob využití byt, vymezeno v: 

Budova: Moravská Ostrava, č.p. 2308, byt.dům, LV 6718, na parcele 596/1, LV 6718,

Parcela: 596/1 zastavěná plocha a nádvoří,

zapsaná na listu vlastnictví č. 8969 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava,

b). id. spoluvlastnický podíl ve výši 5449/89853 na nemovité věci:

- pozemek parcela č. 596/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m². Na pozemku stojí stavba: Moravská Ostrava, č.p. 2308, byt.dům,

- stavba Moravská Ostrava, č.p. 2308, byt.dům, na pozemku parc. č. 596/1,

zapsaný na listu vlastnictví č. 6718 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava,

přičemž u budovy č.p. 2308 se jedná pouze o společné části.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Sklepní box v 1. PP o výměře 2,87 m².

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražená nemovitá věc se nachází ve statutárním městě Ostrava, části Moravská Ostrava, v centru města, při ul. Sokolská třída, poblíž Vysoké školy báňské – Technické univerzity, budovy Ekonomické fakulty. Vzdálenost k zastávce MHD trolejbus „Most pionýrů“ je cca 200 m. Okolní zástavbu tvoří objekty hromadného bydlení a občanské vybavenosti. Ve městě Ostrava je k dispozici kompletní občanská vybavenost, nemovitá věc je situována v centru města, s občanskou vybaveností v pěším dosahu. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 595/9 (dvůr z ul. Dr. Šmerala) – ve vlastnictví třetích osob (ošetřeno věcným břemenem) nebo přes pozemek parc.č. 3506/1 ul. Sokolská třída (ve vlastnictví Statutárního města Ostrava). Parkovací možnosti jsou špatné na okolních komunikacích.

Bytový dům je řadový, vnitřní, zděné konstrukce. Stavba je podsklepená a má 6.NP s výtahem, pod sedlovou střechou. Dům je napojen na IS: voda, elektro, kanalizace a plyn. V bytovém domě se nachází 15 bytových jednotek. Bytový dům je v užívání od roku 1955.

Jednotka o velikosti 2+1 je umístěna v 1.NP, orientována do dvora.

Obytná plocha bytové jednotky činí 51,62 m² (bez příslušenství sklepní box v 1.PP 2,87 m²). Dle Prohlášení vlastníka se bytová jednotka skládá ze dvou pokojů o výměře 16,46 m² a 14,32 m², kuchyně 9,77 m², předsíně 6,73 m², koupelny 2,94 m² a WC 1,40 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno (podle listiny) dle odstavce IV. smlouvy - umístění kotevního závěsu trolejbusové dráhy; oprávnění pro: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 61974757; povinnost k: Jednotka: 2308/2; na základě listiny - Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 26.06.2003 (V-3057/2003-807). Věcné břemeno (podle listiny) dle článku IV.; oprávnění pro: Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 45193410; povinnost k: Jednotka: 2308/2; na základě listin - Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 31.07.2001 (V-3207/2001-807) a Výpis z obchodního rejstříku prokazující sloučení obchodních společností Krajský soud v Ostravě -č. 57/2008 ze dne 02.01.2008 (Z-1504/2008-807).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Sokolská třída 2308/29, Adresa, Ostrava - Moravská Ostrava, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace