1/3 pozemků v obci Třebušín (okres Litoměřice)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 4070/13-MG1
Nejnižší podání 18.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 17

Nejvyšší podání

39863a9a
36.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
39863a9a 36.000 Kč 5.1.2021 9:37:24.862981
af5e5f8e 35.000 Kč 5.1.2021 9:37:16.123007
39863a9a 34.000 Kč 5.1.2021 9:35:17.840536
af5e5f8e 33.000 Kč 5.1.2021 9:35:06.592017
39863a9a 32.000 Kč 5.1.2021 9:34:36.206945
af5e5f8e 30.000 Kč 5.1.2021 9:30:49.305205
441d7254 29.000 Kč 5.1.2021 9:29:09.554141
af5e5f8e 28.000 Kč 5.1.2021 9:28:58.069086
a938204e 27.000 Kč 5.1.2021 9:25:48.393972
af5e5f8e 26.000 Kč 5.1.2021 9:25:35.089992
441d7254 25.000 Kč 5.1.2021 9:21:27.953607
af5e5f8e 24.000 Kč 5.1.2021 9:21:09.295840
441d7254 23.000 Kč 5.1.2021 9:17:17.610578
af5e5f8e 21.667 Kč 5.1.2021 9:11:30.085352
a938204e 20.667 Kč 5.1.2021 9:09:16.775793
39863a9a 19.667 Kč 5.1.2021 9:08:44.877369
b43fc91c 18.667 Kč 5.1.2021 9:00:06.495315

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 4070/13-MG1
Začátek dražby05.01.2021 09:00
Konec dražby05.01.2021 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Gomolová
telefon: 544 508 311,
m.gomolova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání18.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)28.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211201046/6800
Variabilní symbol407013
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 432/1 - trvalý travní porost, v k.ú. Dolní Týnec, obec Třebušín, okres Litoměřice, který je situován v severovýchodní části katastrálního území. Pozemek je situovaný ve sklonitém terénu s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Dle platného územního plánu obce Třebušín je pozemek vedený jako: „NP - plochy přírodní“.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz oznámení o přihlášených pohledávkách, které bude zveřejněno po 1.dražebním jednání


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Třebušín, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace