Automobil Škoda Superb - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 6170/19-80
Nejnižší podání 33.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 70
Počet podání 12

Nejvyšší podání

da4142dd
76.100 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
da4142dd 76.100 Kč 2.2.2021 10:54:20.013655
4e8f3161 75.600 Kč 2.2.2021 10:42:13.103055
7225998d 75.000 Kč 2.2.2021 10:33:35.253374
175b8548 37.500 Kč 2.2.2021 10:33:23.890545
4978f2f3 37.000 Kč 2.2.2021 10:32:27.359996
aa58e3e1 36.500 Kč 2.2.2021 10:32:17.182717
175b8548 36.000 Kč 2.2.2021 10:32:04.875031
93d4012b 35.500 Kč 2.2.2021 10:31:41.764135
4e8f3161 34.500 Kč 2.2.2021 10:31:13.470918
175b8548 34.000 Kč 2.2.2021 10:30:42.682428
aa58e3e1 33.500 Kč 2.2.2021 10:30:31.443373
175b8548 33.000 Kč 2.2.2021 10:30:10.182159

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 6170/19-80
Začátek dražby02.02.2021 10:30
Konec dražby02.02.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání33.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)99.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1906170071, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 11.2.2021 od 9:00 hod do 11:00 hod.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.1.2021 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Moneta Auto, s.r.o., IČ: 60112743, Vyskočilova 1442/1b, Praha, přihlásil dne 18.11.2020 pohledávku zajištěnou zajišťovacím převodem vlastnického práva ve výši 155.255,02 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace