Automobil Ford Mondeo - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19301/15-142
Nejnižší podání 1.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 18
Počet podání 24

Nejvyšší podání

63f1f324
3.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
63f1f324 3.000 Kč 2.2.2021 11:17:57.107231
a9d91b13 2.950 Kč 2.2.2021 11:14:24.185903
63f1f324 2.900 Kč 2.2.2021 11:13:45.296177
a7670ea4 2.850 Kč 2.2.2021 11:12:05.565899
63f1f324 2.750 Kč 2.2.2021 11:07:47.994314
a9d91b13 2.700 Kč 2.2.2021 11:07:33.028938
63f1f324 2.650 Kč 2.2.2021 11:05:06.979718
a9d91b13 2.600 Kč 2.2.2021 11:04:39.921812
63f1f324 2.550 Kč 2.2.2021 11:03:56.510544
a7670ea4 2.500 Kč 2.2.2021 11:00:56.616749
63f1f324 2.400 Kč 2.2.2021 11:00:21.496767
cd07c265 2.350 Kč 2.2.2021 10:59:30.311645
63f1f324 2.300 Kč 2.2.2021 10:55:27.992206
a35c25ac 2.250 Kč 2.2.2021 10:54:50.169998
63f1f324 1.850 Kč 2.2.2021 10:54:11.686393
a35c25ac 1.800 Kč 2.2.2021 10:53:37.100166
63f1f324 1.500 Kč 2.2.2021 10:46:50.322051
a9d91b13 1.450 Kč 2.2.2021 10:45:46.762836
63f1f324 1.400 Kč 2.2.2021 10:45:22.153474
a35c25ac 1.350 Kč 2.2.2021 10:43:15.636793
63f1f324 1.150 Kč 2.2.2021 10:43:02.823909
c6cbeeb0 1.100 Kč 2.2.2021 10:41:59.582837
63f1f324 1.050 Kč 2.2.2021 10:41:52.674903
a9d91b13 1.000 Kč 2.2.2021 10:41:14.122764

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19301/15-142
Začátek dražby02.02.2021 10:30
Konec dražby02.02.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1519301140, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 11.2.2021 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.1.2021 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movité věci z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace