id.podíl 3/4, byt 3+1 v Sokolově, Seifertova 1834

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 361/18-108
Nejnižší podání 428.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 10
Počet podání 64

Nejvyšší podání

89f85ffa
803.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
89f85ffa 803.000 Kč 10.2.2021 13:35:02.878771
c93c79a6 798.000 Kč 10.2.2021 13:34:56.498161
89f85ffa 793.000 Kč 10.2.2021 13:33:57.599716
c93c79a6 788.000 Kč 10.2.2021 13:33:51.256864
89f85ffa 783.000 Kč 10.2.2021 13:33:31.926873
c93c79a6 778.000 Kč 10.2.2021 13:33:25.257584
89f85ffa 773.000 Kč 10.2.2021 13:31:31.125995
c93c79a6 768.000 Kč 10.2.2021 13:31:24.884985
89f85ffa 763.000 Kč 10.2.2021 13:31:00.877226
dcdea30b 758.000 Kč 10.2.2021 13:30:52.945375
89f85ffa 753.000 Kč 10.2.2021 13:30:16.383970
dcdea30b 748.000 Kč 10.2.2021 13:30:11.070424
89f85ffa 743.000 Kč 10.2.2021 13:29:42.235430
c93c79a6 738.000 Kč 10.2.2021 13:29:33.801730
89f85ffa 733.000 Kč 10.2.2021 13:29:23.653691
dcdea30b 728.000 Kč 10.2.2021 13:29:18.300953
89f85ffa 723.000 Kč 10.2.2021 13:28:57.465355
dcdea30b 718.000 Kč 10.2.2021 13:28:50.222685
89f85ffa 713.000 Kč 10.2.2021 13:27:19.080529
dcdea30b 700.000 Kč 10.2.2021 13:27:02.800142
89f85ffa 653.000 Kč 10.2.2021 13:26:30.756674
43b7f50c 638.000 Kč 10.2.2021 13:26:21.135338
89f85ffa 633.000 Kč 10.2.2021 13:26:17.058652
dcdea30b 628.000 Kč 10.2.2021 13:26:06.260646
89f85ffa 623.000 Kč 10.2.2021 13:25:24.323973
43b7f50c 618.000 Kč 10.2.2021 13:25:15.702572
c93c79a6 613.000 Kč 10.2.2021 13:25:11.816688
89f85ffa 608.000 Kč 10.2.2021 13:24:58.357779
43b7f50c 603.000 Kč 10.2.2021 13:24:53.290429
c93c79a6 598.000 Kč 10.2.2021 13:24:46.924178
89f85ffa 593.000 Kč 10.2.2021 13:24:39.513523
dcdea30b 588.000 Kč 10.2.2021 13:24:33.397081
89f85ffa 583.000 Kč 10.2.2021 13:24:26.486142
dcdea30b 578.000 Kč 10.2.2021 13:24:18.242940
89f85ffa 573.000 Kč 10.2.2021 13:24:14.842567
43b7f50c 568.000 Kč 10.2.2021 13:24:04.745541
dcdea30b 563.000 Kč 10.2.2021 13:23:39.650159
43b7f50c 558.000 Kč 10.2.2021 13:23:34.519096
dcdea30b 553.000 Kč 10.2.2021 13:23:26.939641
89f85ffa 548.000 Kč 10.2.2021 13:23:20.862866
dcdea30b 543.000 Kč 10.2.2021 13:22:30.931364
89f85ffa 538.000 Kč 10.2.2021 13:22:25.406731
dcdea30b 533.000 Kč 10.2.2021 13:22:16.818293
89f85ffa 528.000 Kč 10.2.2021 13:22:10.172553
dcdea30b 523.000 Kč 10.2.2021 13:22:00.762012
43b7f50c 518.000 Kč 10.2.2021 13:21:52.646584
dcdea30b 513.000 Kč 10.2.2021 13:21:49.410899
89f85ffa 508.000 Kč 10.2.2021 13:21:43.686640
dcdea30b 503.000 Kč 10.2.2021 13:21:33.826391
89f85ffa 498.000 Kč 10.2.2021 13:21:25.259480
dcdea30b 493.000 Kč 10.2.2021 13:21:15.361726
89f85ffa 488.000 Kč 10.2.2021 13:21:04.511723
dcdea30b 483.000 Kč 10.2.2021 13:20:23.574715
89f85ffa 478.000 Kč 10.2.2021 13:20:01.929601
43b7f50c 473.000 Kč 10.2.2021 13:17:22.076006
89f85ffa 468.000 Kč 10.2.2021 13:17:08.430289
43b7f50c 463.000 Kč 10.2.2021 13:14:51.906408
98fe1f99 458.000 Kč 10.2.2021 13:14:06.130598
43b7f50c 453.000 Kč 10.2.2021 13:12:47.651306
89f85ffa 448.000 Kč 10.2.2021 13:12:38.863556
43b7f50c 443.000 Kč 10.2.2021 13:12:24.282924
89f85ffa 438.000 Kč 10.2.2021 13:12:08.701255
43b7f50c 433.000 Kč 10.2.2021 13:11:55.562218
89f85ffa 428.000 Kč 10.2.2021 13:05:16.924978

KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 361/18-108
Začátek dražby10.02.2021 13:00
Konec dražby10.02.2021 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání428.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)642.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol36118
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Bytová jednotka č. 1 se nachází v 1. N.P. panelového bytového domu č.p. 1834, po celkové
revitalizaci, situovaného ve východní části intravilánu okresního města Sokolov, v ulici Seifertova,
na zastavěné ploše číslo parcelní 2436/17. Situování nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy
v měř. 1:1000, která je přílohou znaleckého posudku. Bytový dům obsahuje celkem čtyři nadzemní
a jedno podzemní podlaží.
Povinní se na znalcem stanovený termín ohledání předmětné nemovitosti i přes zaslané písemné
výzvy nedostavili. Z výše uvedeného důvodu nebyla spoluvlastníky předmětná bytová jednotka
zpřístupněna a nebyly sděleny případné důležité informace mající eventuelně vliv na výslednou
obvyklou cenu oceňované nemovitosti. Pro stanovení obvyklé ceny je tedy uvažováno ve vlastním
výpočtu, vzhledem k zjištěnému zevrubnému stavu, se standardním technickým stavem a
vybaveností předmětné bytové jednotky, bez jakéhokoliv pronájmu.
Bytová jednotka č. 1834/1 je dle předaných podkladů dispozice 3+1 s úplným příslušenstvím.
Obsahuje pokoj 1 (16,04 m2), pokoj 2 (15,81 m2), pokoj 3 (20,06 m2), kuchyni (12,45 m2), předsíň
(7,94 m2), koupelnu (3,00 m2), WC (1,13 m2), lodžii (4,28 m2) a sklepní kóji (2,50 m2). Celková
podlahová plocha oceňované bytové jednotky tedy činí 76,43 m2. K oceňované bytové jednotce
náleží rovněž spoluvlastnický podíl vyjádřený zlomkem 764/15077 na společných částech bytového
domu č.p. 1834 a 1835 a pozemcích - zastavěných plochách číslo parcelní 2436/17 o výměře 232
m2 a 2436/18 o výměře 230 m2, v katastrálním území obce Sokolov, okres Sokolov.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3,
se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5, přihlásil pohledávku ve výši 6.655,- Kč, doložen
příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j 144 EX 4717/18-70. Požádal o zaplacení pohledávky z
výtěžku dražby, doručeno dne 8.10.2020. Věřitel žádá, pokud bude z rozdělované podstaty
uspokojena pohledávka oprávněného v exekuci 144 EX 4717/18 (T-Mobile Czech Republic a.s.,
práv.zast. Mgr. Lenka Heřmánková), aby pohledávka ve výši 4 235,00 Kč představující náklady
exekuce vč. DPH, byla uspokojena ve stejné skupině a pořadí jako pohledávka oprávněného, tj. ve
4. skupině dle §337c, písm. d) zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen
o.s.ř.), s rozhodným datem zahájení exekuce, tj. 11.9.2018. Ostatní v 8. skupině dle §337c, písm. h)
o.s.ř. s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 8.10.2020.


2) T-Mobile Czech Republic a.s.,, IČ 64949681,
se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, přihlašuje pohledávku ve výši 17.414,28 Kč. Požádal
o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 19.10.2020 . Jedná se o pohledávku 4.
skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř.. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den
11.9.2018, tj.den kdy došel soudnímu exekutorovi exekuční návrh.


3) Společenství vlastníků Seifertova čp. 1834, 1835, Sokolov, IČ 26338599,
se sídlem Seifertova 1834, 356 01 Sokolov, zast. JUDr. Václavem Krondlem, advokátem se sídlem
Jiráskova 2, Karlovy Vary, přihlašuje pohledávku ve výši 48.071,18 Kč ( rozsudek OS v Sokolově
č.j. 12 C 239/2019-30). Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne
3.11.2020 . Pohledávky oprávněného jsou pohledávkami dle ust. § 337c odst. 1 písm. b)
o.s.ř. (pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky – a to
do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky. Zbylá část pohledávek je
pohledávkou dle ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., s tím, že jejich pořadí se řídí dnem
doručení této přihlášky, tj. 3.11.2020.


4) soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1,
se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, přihlásil pohledávku ve výši 6.655,- Kč. Požádal
o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 16.10.2020. Věřitel žádá, pokud bude z
rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného v exekuci 099 EX 624/20 (Společenství
vlastníků Seifertova čp. 1834, 1835, Sokolov, IČ 26338599, se sídlem Seifertova 1834, 356 01
Sokolov, zast. JUDr. Václavem Krondlem, advokátem se sídlem Jiráskova 2, Karlovy Vary), aby
pohledávka ve výši 6.352,50 Kč představující náklady exekuce vč. DPH, byla uspokojena ve stejné
skupině a pořadí jako pohledávka oprávněného, tj. ve 4. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř.,
s rozhodným datem zahájení exekuce, tj. 20.2.2020. Ostatní v 8. skupině dle §337c, písm. h) o.s.ř. s
rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 16.10.2020.


5) Společenství vlastníků Seifertova čp. 1834, 1835, Sokolov, IČ 26338599,
se sídlem Seifertova 1834, 356 01 Sokolov, zast. JUDr. Václavem Krondlem, advokátem se sídlem
Jiráskova 2, Karlovy Vary, přihlašuje pohledávku ve výši 32.534,50 Kč ( rozsudek OS v Sokolově
č.j. 12 C 399/2018-25), dále pohledávku ve výši 21.113,97 Kč (rozsudek OS v Sokolově č.j. 23 C
181/2018-26), dále pohledávku ve výši 15.917,94 Kč (žaloba uplatněná dne 26.10.2020 u OS v
Sokolově, zn. 10 C 402/2020). Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne
24.11.2020. Pohledávky oprávněného jsou pohledávkami dle ust. § 337c odst. 1 písm. b)
o.s.ř. (pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky – a to
do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky. Zbylá část pohledávek je
pohledávkou dle ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., s tím, že jejich pořadí se řídí dnem
doručení této přihlášky, tj. 24.11.2020.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°10'18.55"N 12°39'39.78"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace