Automobil Ford Mondeo - Velký TP a techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 21653/15-160
Nejnižší podání 8.500 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 12
Počet podání 18

Nejvyšší podání

cc5767bd
10.250 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cc5767bd 10.250 Kč 2.2.2021 12:05:21.119548
70462a87 10.200 Kč 2.2.2021 12:00:28.502130
fb576d86 10.150 Kč 2.2.2021 11:55:52.310694
70462a87 10.100 Kč 2.2.2021 11:51:22.721531
04d7bfe0 9.900 Kč 2.2.2021 11:51:10.052050
70462a87 9.850 Kč 2.2.2021 11:47:48.901270
fb576d86 9.650 Kč 2.2.2021 11:47:36.741495
70462a87 9.600 Kč 2.2.2021 11:42:51.886379
fb576d86 9.400 Kč 2.2.2021 11:42:42.581462
70462a87 9.350 Kč 2.2.2021 11:42:33.372034
fb576d86 9.150 Kč 2.2.2021 11:42:12.998917
70462a87 9.100 Kč 2.2.2021 11:41:09.951726
fb576d86 8.900 Kč 2.2.2021 11:39:19.848676
70462a87 8.850 Kč 2.2.2021 11:36:24.614063
fb576d86 8.800 Kč 2.2.2021 11:32:16.453475
70462a87 8.750 Kč 2.2.2021 11:28:45.477836
04d7bfe0 8.550 Kč 2.2.2021 11:22:23.876003
70462a87 8.500 Kč 2.2.2021 11:02:29.824808

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 21653/15-160
Začátek dražby02.02.2021 11:00
Konec dražby02.02.2021 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání8.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)25.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1521653160, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 11.2.2021 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.1.2021 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace