Automobil Škoda Fabia Combi - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 24905/15-130
Nejnižší podání 9.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 49
Počet podání 31

Nejvyšší podání

6b1a1537
20.100 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6b1a1537 20.100 Kč 2.2.2021 11:29:37.126752
7d84ce0e 20.050 Kč 2.2.2021 11:27:20.062306
6b1a1537 20.000 Kč 2.2.2021 11:24:42.982886
ead5341c 19.550 Kč 2.2.2021 11:24:29.999949
6b1a1537 19.500 Kč 2.2.2021 11:22:34.277989
065ea815 19.050 Kč 2.2.2021 11:22:17.239042
6b1a1537 19.000 Kč 2.2.2021 11:22:04.255988
065ea815 18.050 Kč 2.2.2021 11:21:39.618398
6b1a1537 18.000 Kč 2.2.2021 11:17:47.579496
3675b440 17.200 Kč 2.2.2021 11:15:35.660880
7d84ce0e 17.150 Kč 2.2.2021 11:14:38.455141
6b1a1537 17.100 Kč 2.2.2021 11:13:38.386643
065ea815 17.050 Kč 2.2.2021 11:09:26.465542
6b1a1537 17.000 Kč 2.2.2021 11:07:44.421459
3675b440 16.050 Kč 2.2.2021 11:06:54.947048
71a2100a 16.000 Kč 2.2.2021 11:06:30.318978
3675b440 14.000 Kč 2.2.2021 11:06:17.628140
71a2100a 13.650 Kč 2.2.2021 11:06:07.240446
351aba2f 11.650 Kč 2.2.2021 11:05:52.955062
3675b440 11.600 Kč 2.2.2021 11:05:45.147198
febb4105 11.550 Kč 2.2.2021 11:05:12.204731
3675b440 11.050 Kč 2.2.2021 11:04:42.893948
ff0f70cc 11.000 Kč 2.2.2021 11:04:35.525256
351aba2f 10.600 Kč 2.2.2021 11:04:18.069126
febb4105 10.550 Kč 2.2.2021 11:04:10.554771
351aba2f 10.050 Kč 2.2.2021 11:04:05.005129
6b1a1537 10.000 Kč 2.2.2021 11:02:35.712270
febb4105 9.200 Kč 2.2.2021 11:01:15.828839
351aba2f 9.100 Kč 2.2.2021 11:01:05.913205
084ec4be 9.050 Kč 2.2.2021 11:00:41.527276
30b8b6b2 9.000 Kč 2.2.2021 11:00:31.050661

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 24905/15-130
Začátek dražby02.02.2021 11:00
Konec dražby02.02.2021 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání9.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)27.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1524905130, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 11.2.2021 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.1.2021 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace