Podíl na garáži v Chrudimi

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX707/20-67
Nejnižší podání 27.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 12

Nejvyšší podání

7dca149c
38.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7dca149c 38.500 Kč 10.2.2021 14:11:21.351000
41a30380 37.500 Kč 10.2.2021 14:09:34.567284
7dca149c 36.500 Kč 10.2.2021 14:09:02.590889
41a30380 35.500 Kč 10.2.2021 14:07:04.272762
7dca149c 34.500 Kč 10.2.2021 14:05:54.606523
41a30380 33.500 Kč 10.2.2021 14:03:41.555331
7dca149c 32.500 Kč 10.2.2021 14:03:03.731173
41a30380 31.500 Kč 10.2.2021 14:02:35.179236
7dca149c 30.500 Kč 10.2.2021 13:59:58.332855
41a30380 29.500 Kč 10.2.2021 13:59:00.325119
7dca149c 28.500 Kč 10.2.2021 13:56:07.949726
a716d31d 27.500 Kč 10.2.2021 13:03:23.469023

KrajPardubický kraj
OkresChrudim
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX707/20-67
Začátek dražby10.02.2021 13:00
Konec dražby10.02.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání27.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)55.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100070720
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávajících z pozemku p.č. St. 41 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž (stavba stojí na pozemku p.č. St. 41), v k.ú. Vestec u Chrudimi, obec Chrudim, okres Chrudim. Pozemek je situován v okrajové, zastavěné části města Chrudim, v místní části Vestec. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 251/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, a dále přes pozemek p.č. 30/4 - ostatní plocha, který je v podílovém vlastnictví povinné, ale není předmětem ocenění. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ ve městě Chrudim je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Chrudim (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „BH - bydlení hromadné - v bytových domech.“ Na pozemku p.č. St. 41 - zastavěná plocha a nádvoří se nachází stavba bez čp/če - garáž. Jedná se o přízemní, zděný (z části dřevěný) objekt se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt sestává z prostoru skladu uhlí, dřeva aj. Původní stáří objektu je dle sdělení povinné cca 40 roků. Celkový stavebně - technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako zhoršenou.

203EX707/20, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Vestec, Chrudim, okres Chrudim, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace