Podíl na rodinném domě v obci Krupka, okr. Teplice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX56389/13-158
Nejnižší podání 295.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 25

Nejvyšší podání

5305ec78
535.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5305ec78 535.000 Kč 10.2.2021 14:25:28.522340
5b53d65d 525.000 Kč 10.2.2021 14:24:52.105842
5305ec78 515.000 Kč 10.2.2021 14:21:15.171859
5b53d65d 505.000 Kč 10.2.2021 14:20:10.952621
5305ec78 495.000 Kč 10.2.2021 14:19:38.823000
5b53d65d 485.000 Kč 10.2.2021 14:19:31.792888
5305ec78 475.000 Kč 10.2.2021 14:19:20.703880
5b53d65d 465.000 Kč 10.2.2021 14:17:26.509065
5305ec78 455.000 Kč 10.2.2021 14:16:56.795137
5b53d65d 445.000 Kč 10.2.2021 14:12:24.955843
5cf4e8a3 435.000 Kč 10.2.2021 14:11:22.580230
5b53d65d 425.000 Kč 10.2.2021 14:10:31.122155
5cf4e8a3 415.000 Kč 10.2.2021 14:10:22.056592
5b53d65d 405.000 Kč 10.2.2021 14:08:57.118126
5cf4e8a3 395.000 Kč 10.2.2021 14:08:39.096641
5b53d65d 385.000 Kč 10.2.2021 14:08:10.638660
5cf4e8a3 375.000 Kč 10.2.2021 14:08:03.781260
5b53d65d 365.000 Kč 10.2.2021 14:06:30.923878
5cf4e8a3 355.000 Kč 10.2.2021 14:06:19.035341
5b53d65d 345.000 Kč 10.2.2021 14:04:07.910246
5cf4e8a3 335.000 Kč 10.2.2021 14:02:56.329146
5b53d65d 325.000 Kč 10.2.2021 14:01:51.364471
5cf4e8a3 315.000 Kč 10.2.2021 13:58:30.701993
5b53d65d 305.000 Kč 10.2.2021 13:56:41.458511
5305ec78 295.000 Kč 10.2.2021 13:24:03.276625

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX56389/13-158
Začátek dražby10.02.2021 13:00
Konec dražby10.02.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání295.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)590.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1105638913
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3. Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Krupka, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Na Hamrech 490/23, 417 41 Krupka. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3560/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Krupka, Mariánské náměstí 32, Bohosudov, 417 42 Krupka. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle informací ČSÚ ve městě Krupka je dále možné napojení na plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

203EX56389/13 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Na Hamrech 490/23, Adresa, Krupka, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace