Podíl na zemědělském pozemku v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX49096/15
Nejnižší podání 21.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 23

Nejvyšší podání

b31a4dbd
59.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b31a4dbd 59.000 Kč 10.2.2021 14:15:23.917768
e455d351 58.000 Kč 10.2.2021 14:14:44.272536
b31a4dbd 56.000 Kč 10.2.2021 14:10:44.903354
e455d351 55.000 Kč 10.2.2021 14:10:20.905559
b31a4dbd 53.000 Kč 10.2.2021 14:07:59.243948
e455d351 52.000 Kč 10.2.2021 14:07:41.750992
b31a4dbd 51.000 Kč 10.2.2021 14:06:42.867753
e455d351 50.000 Kč 10.2.2021 14:05:36.664389
b31a4dbd 47.000 Kč 10.2.2021 14:03:30.099339
e455d351 46.000 Kč 10.2.2021 14:03:04.442425
b31a4dbd 44.000 Kč 10.2.2021 14:02:01.590944
a1f4b9a8 43.000 Kč 10.2.2021 13:59:52.088288
e455d351 42.000 Kč 10.2.2021 13:59:38.069779
a1f4b9a8 40.000 Kč 10.2.2021 13:59:18.164321
b31a4dbd 39.000 Kč 10.2.2021 13:56:40.359828
e455d351 37.991 Kč 10.2.2021 13:55:17.398216
a1f4b9a8 35.991 Kč 10.2.2021 13:54:05.099124
b31a4dbd 34.000 Kč 10.2.2021 13:49:57.720140
a1f4b9a8 32.508 Kč 10.2.2021 13:48:06.004279
e455d351 30.000 Kč 10.2.2021 13:12:56.222385
a1159358 24.000 Kč 10.2.2021 13:09:18.202110
e455d351 23.000 Kč 10.2.2021 13:03:01.767238
b31a4dbd 21.333 Kč 10.2.2021 13:00:50.236876

KrajStředočeský kraj
OkresMladá Boleslav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX49096/15
Začátek dražby10.02.2021 13:00
Konec dražby10.02.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání21.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)32.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota12.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104909615
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 588/14 - orná půda, vše v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi, obec Březno, okres Mladá Boleslav, který je situován v severovýchodní části katastrálního území. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 1086/1 - orná půda, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Březno je pozemek vedený jako: „NZ - plochy zemědělské“. Informace získány z internetových stránek obce Březno.

203EX49096/15, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Březno, Mladá Boleslav

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace