Podíl na pozemcích v k.ú. Loukonosy (okr. Kolín) a pozemky v k.ú. Zaloňov (okr. Náchod)

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX18993/14
Nejnižší podání 162.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX18993/14
Začátek dražby24.02.2021 13:00
Konec dražby24.02.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání162.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)244.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota52.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101899314
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

I) Nemovité věci evidované na LV č. 26, v k.ú. Zaloňov 

II) Nemovité věci evidované na LV č. 364, v k.ú. Loukonosy

III) Nemovité věci evidované na LV č. 1732, v k.ú. Loukonosy

Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku.

203EX18993/14 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno umístění stavebního objektu č. D 301 – právo vedení a údržby vodovodního řádu, včetně práva strpět omezení v ochranném pásmu a právo vstupu a vjezdu za účelem zajištění provozu, údržby, oprav a odstraňování poruch a havárií v rozsahu dle geometrického plánu č. 187 - 15/2019, které bylo zřízeno ve prospěch společnosti: Crocodille ČR, spol. s.r.o., Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO: 43001343 k parcele p.č. 409, kód k.ú. 797464 Loukonosy.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Žiželice, Obec, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace