Zahrada obec Kozlov, okr. Žďár nad Sázavou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 05885/18-MG
Nejnižší podání 50.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 8
Počet podání 24

Nejvyšší podání

8938aea0
118.244 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8938aea0 118.244 Kč 23.2.2021 11:30:13.947601
b06acad3 116.244 Kč 23.2.2021 11:25:56.882942
8938aea0 114.000 Kč 23.2.2021 11:21:08.487698
b06acad3 112.000 Kč 23.2.2021 11:16:36.828913
8938aea0 110.000 Kč 23.2.2021 11:11:39.245682
b06acad3 107.677 Kč 23.2.2021 11:06:56.564668
8938aea0 104.344 Kč 23.2.2021 11:02:28.438033
b06acad3 102.344 Kč 23.2.2021 10:57:46.137148
8938aea0 100.344 Kč 23.2.2021 10:53:06.676585
b06acad3 98.344 Kč 23.2.2021 10:52:03.355220
8938aea0 96.344 Kč 23.2.2021 10:47:15.969440
b06acad3 94.344 Kč 23.2.2021 10:46:48.915452
8938aea0 92.344 Kč 23.2.2021 10:42:01.542642
b06acad3 90.344 Kč 23.2.2021 10:40:36.923067
8938aea0 88.344 Kč 23.2.2021 10:39:28.238229
b06acad3 86.344 Kč 23.2.2021 10:36:21.901852
8938aea0 84.000 Kč 23.2.2021 10:31:23.843232
91ca259d 82.000 Kč 23.2.2021 10:28:26.073730
8938aea0 80.000 Kč 23.2.2021 10:25:15.285236
91ca259d 78.000 Kč 23.2.2021 10:14:44.931083
1919d30f 76.000 Kč 23.2.2021 10:02:21.766276
9642d90b 54.000 Kč 23.2.2021 10:01:53.338793
1919d30f 52.000 Kč 23.2.2021 10:01:36.365817
9642d90b 50.000 Kč 23.2.2021 10:00:15.230285

KrajVysočina
OkresŽďár nad Sázavou
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 05885/18-MG
Začátek dražby23.02.2021 10:00
Konec dražby23.02.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Gomolová
telefon: 544 508 311,
m.gomolova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání50.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)75.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211212570/6800
Variabilní symbol588518
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o rovinatý pozemek nacházející se v zastavěné části obce, západním směrem od Obecního úřadu za rodinným domem č.p. 9, navazující na zahradu tohoto rodinného domu. K datu ocenění je pozemek využíván jako oplocená zahrada s trvalými porosty. Pozemek je přístupný z místní zpevněné veřejné komunikace umístěné na pozemku parc.č. 954/1 (vlastnictví: Obec Kozlov, způsoby využití: ostatní komunikace) a dále přes pozemky jiných vlastníků parc.č. 28/11, 630 a parc.č. 631.

Dle platného územního plánu obce se pozemek parc.č. 28/4 nachází v ploše ZS – plochy zeleně – soukromá a vyhrazená (dále je větší část pozemku (střed) zařazena do návrhové plochy lokálního biokoridoru, LBK 1).


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz oznámení o přihlášených pohledávkách zveřejněné po prvním dražebním jednání


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kozlov, Obec, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace