Dražba spoluvlastnického podílu na nemovitosti - Rodinný dům Rychnov u Jablonce nad Nisou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 158 EX 629/18-41
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 19

Nejvyšší podání

98d0df05
31.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
98d0df05 31.000 Kč 23.2.2021 10:44:00.412802
acc0458b [priorita 1] 29.000 Kč 23.2.2021 10:41:09.505257
98d0df05 29.000 Kč 23.2.2021 10:41:01.728560
acc0458b [priorita 1] 27.000 Kč 23.2.2021 10:37:35.652063
98d0df05 27.000 Kč 23.2.2021 10:37:27.560367
acc0458b [priorita 1] 25.000 Kč 23.2.2021 10:36:26.774113
98d0df05 25.000 Kč 23.2.2021 10:36:17.348601
acc0458b [priorita 1] 23.000 Kč 23.2.2021 10:35:06.356653
98d0df05 23.000 Kč 23.2.2021 10:34:58.383646
acc0458b [priorita 1] 21.000 Kč 23.2.2021 10:33:22.637358
98d0df05 21.000 Kč 23.2.2021 10:33:12.863309
acc0458b [priorita 1] 19.000 Kč 23.2.2021 10:30:56.062335
98d0df05 19.000 Kč 23.2.2021 10:29:50.167040
acc0458b [priorita 1] 17.000 Kč 23.2.2021 10:28:27.929753
98d0df05 17.000 Kč 23.2.2021 10:26:48.777448
acc0458b [priorita 1] 16.000 Kč 23.2.2021 10:24:26.600939
98d0df05 16.000 Kč 23.2.2021 10:07:39.366728
5e3f2221 15.000 Kč 23.2.2021 9:36:05.074319
acc0458b [priorita 1] 10.000 Kč 23.2.2021 9:30:07.078209

KrajLiberecký kraj
OkresJablonec nad Nisou
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby158 EX 629/18-41
Začátek dražby23.02.2021 09:30
Konec dražby23.02.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský
Ječná 479, 541 03 Trutnov 3

Kontaktní osoba

Dražební oddělení
telefon: 499 841 570, mobil: 734 230 293
admin@exekutor-trutnov.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Středa08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek08:30 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka3238223339/0800
Variabilní symbol62918
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinné ve výši 1/24 na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Liberecký kraj - KP Jablonec n/Nisou, pro obec Rychnov u Jablonce nad Nisou, katastrální území Rychnov u Jablonce nad Nisou, na listu vlastnictví č. 101 de dražební vyhlášky.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Údolní 116, Adresa, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace