2. KOLO - Pozemek - parkovací stání Praha - Dolní Počernice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 12626/19-VS2
Nejnižší podání 130.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 10

Nejvyšší podání

a36268d0
220.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a36268d0 220.000 Kč 23.2.2021 11:11:33.809562
b6559f83 210.000 Kč 23.2.2021 11:07:45.110606
a36268d0 200.000 Kč 23.2.2021 11:02:53.731746
b6559f83 190.000 Kč 23.2.2021 11:02:20.425221
a36268d0 180.000 Kč 23.2.2021 10:57:27.929436
1cbba000 170.000 Kč 23.2.2021 10:57:20.360631
a36268d0 160.000 Kč 23.2.2021 10:56:12.356337
7d90aceb 150.000 Kč 23.2.2021 10:55:59.248635
7745d574 140.000 Kč 23.2.2021 10:49:47.107767
1cbba000 130.000 Kč 23.2.2021 10:30:35.626227

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 12626/19-VS2
Začátek dražby23.02.2021 10:30
Konec dražby23.02.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Veronika Švábová
telefon: 544 508 311,
v.svabova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání130.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)260.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211201177/6800
Variabilní symbol1262619
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemek je využíván jako parkovací stání určené pro jeden osobní automobil.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Viz Oznámení o přihlášených pohledávkách


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Praha, Hlavní město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace