Spoluvlastnický podíl ve výši 2/8 na rodinném domě v obci Rynholec, okres Rakovník

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 223EX 1452/16-75
Nejnižší podání 50.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 11

Nejvyšší podání

f368093d
80.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f368093d [priorita 1] 80.000 Kč 23.2.2021 11:12:57.771011
2e00b99a 80.000 Kč 23.2.2021 11:09:50.149308
f368093d [priorita 1] 75.000 Kč 23.2.2021 11:08:44.342692
2e00b99a 75.000 Kč 23.2.2021 11:05:42.809863
2912b2ee 70.000 Kč 23.2.2021 11:03:10.235737
2e00b99a 65.000 Kč 23.2.2021 11:01:26.704370
f368093d [priorita 1] 60.000 Kč 23.2.2021 10:59:31.448622
2912b2ee 60.000 Kč 23.2.2021 10:56:51.773947
f368093d [priorita 1] 55.000 Kč 23.2.2021 10:56:31.047814
2912b2ee 55.000 Kč 23.2.2021 10:34:26.281750
2e00b99a 50.000 Kč 23.2.2021 10:33:07.074122

KrajStředočeský kraj
OkresRakovník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby223EX 1452/16-75
Začátek dražby23.02.2021 10:30
Konec dražby23.02.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Mgr. Andrea Říhová LL.M
Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Lenka Tomišínová
mobil: 605 855 487
sekretariat@exekutorkladno.cz
K dispozici pouze v úředních hodinách.

Úřední hodiny

Pondělí09:30 - 11:3013:30 - 15:30
Středa09:30 - 11:3013:30 - 15:30

Nejnižší podání50.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)75.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka115-618490267/0100
Variabilní symbol201601452
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

 Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům se sedlovou střechou a krytinou

taškovou (bobrovky dvojitě), bez podkroví, pravděpodobně bez podsklepení. Rodinný dům je napojen  na veřejnou elektroinstalaci, vodovod, plynovod (pouze přípojka);

na kanalizaci připojen pravděpodobně napojen není.

Zdivo je kamenné (opuka) a okna jsou dřevěná, dvojitá (výplně prasklé...); střecha

je v havarijním stavu, zdivo vlhké s trhlinami.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hornická 72, Adresa, Rynholec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace