id. 1/2 pozemku /ostatní plocha / v Brně - Řečkovicích, okr. Brno - město

Do začátku dražby zbývá: 14 dnů 11 hodin 17 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 01840/15-MB
Nejnižší podání 12.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 01840/15-MB
Začátek dražby11.03.2021 14:00
Konec dražby11.03.2021 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání12.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)18.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175423/6800
Variabilní symbol184015
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/2 pozemku /ostatní plocha / v Brně - Řečkovicích, okr. Brno - město


Pozemek se nachází v zastavěné části města za zástavbou rodinnými doby podél ul. Žilkovy ve směru na vojenský prostor. K datu ocenění je pozemek využívaný jako zatravněný úzký pás podél zpevněné komunikace ul. Terezy Novákové, který je součástí tělesa pozemní komunikace. Pozemek je přístupný z místní zpevněné komunikace ul. Terezy Novákové umístěné na pozemku parc. č. 3898/3 (vlastnictví: Statutární město Brno, způsoby využití: ostatní komunikace). Dle platného územního plánu Statutárního města Brna je pozemek parc. č. 3898/90 umístěn v ploše SV - plocha výroby a služeb (plocha stavební návrhová).


DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI ID. 1/2 SE KONÁ DNE 11.03.2021 13:00 HOD.

ODKAZ NA DRAŽBU:

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=57023


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po prvním kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Řečkovice, část obce, Brno, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace