Opakovaná dražba prodeje zástavy rodinného domu v obci Staňkovice u Žatce, okr. Louny

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 150 EX 235/20-47
Nejnižší podání 730.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 9
Počet podání 22

Nejvyšší podání

2ed83bc3
1.000.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2ed83bc3 1.000.000 Kč 8.4.2021 9:22:44.622979
75fbe240 960.000 Kč 8.4.2021 9:21:35.294882
a4a439da 950.000 Kč 8.4.2021 9:20:03.302169
2ed83bc3 940.000 Kč 8.4.2021 9:19:47.898392
8085dc19 920.000 Kč 8.4.2021 9:19:34.310239
a4a439da 910.000 Kč 8.4.2021 9:18:30.345969
2ed83bc3 900.000 Kč 8.4.2021 9:17:11.642314
8085dc19 870.000 Kč 8.4.2021 9:16:45.213501
75fbe240 860.000 Kč 8.4.2021 9:15:22.357258
8085dc19 850.000 Kč 8.4.2021 9:15:06.687933
2ed83bc3 840.000 Kč 8.4.2021 9:13:36.965487
8085dc19 830.000 Kč 8.4.2021 9:12:20.820056
260d4928 820.000 Kč 8.4.2021 9:11:35.030007
8085dc19 810.000 Kč 8.4.2021 9:08:57.443114
2ed83bc3 800.000 Kč 8.4.2021 9:07:26.165506
260d4928 790.000 Kč 8.4.2021 9:06:45.813326
8085dc19 780.000 Kč 8.4.2021 9:04:14.803312
2ed83bc3 770.000 Kč 8.4.2021 9:03:41.470772
260d4928 760.000 Kč 8.4.2021 9:02:31.258709
75fbe240 750.000 Kč 8.4.2021 9:01:49.266337
8085dc19 740.000 Kč 8.4.2021 9:01:43.598365
2ed83bc3 730.000 Kč 8.4.2021 9:00:53.609903

KrajÚstecký kraj
OkresLouny
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby150 EX 235/20-47
Začátek dražby08.04.2021 09:00
Konec dražby08.04.2021 09:15

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Kučera Petr, JUDr. Ing.
nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Tereza Piešťanská
telefon: +420 314 004 554,
tereza.piestanska@eukladno.cz

Úřední hodiny

Pondělí10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Úterý10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Středa10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Čtvrtek10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Pátek10:00 - 11:3013:30 - 15:00

Nejnižší podání730.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.460.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota73.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-7561840247/0100
Variabilní symbol999 23520
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

nemovité věci se nachází v okrese Louny, v obci Staňkovice, při ul. Postoloprtská, cca 450 m od zastávky bus „Staňkovice“. V okolí nemovité věci se nachází objekty individuálního bydlení a občanské vybavenosti. V obci Staňkovice je k dispozici základní občanská vybavenost, vzdálenost do centra obce je cca 450 m. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Žatci, ve vzdálenosti cca 5 km od nemovité věci. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 1602/3 (ve vlastnictví obce Staňkovice.

objekt je řadový krajní (navazuje na něj rodinný dům č.p. 149) s navazující hospodářskou částí. Stavba je zřejmě nepodsklepená, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou zřejmě smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou kombinované (zděné z cihel a kamenné). Střecha je sedlová se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny. Fasádní omítky jsou vápenné. Okna jsou dřevěná dvojitá. Vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní keramické obklady v koupelně, WC a v kuchyni. Dveře hladké plné, náplňové a prosklené. Vytápění domu bude zřejmě ústřední prostřednictvím kotle na zemní plyn či tuhá paliva. Vybavení sanity vanou, případně sprchovým koutem, umyvadlem a WC. Vybavení kuchyně kuchyňskou linkou. Zdrojem teplé vody je zřejmě el. bojler. Objekt je napojen na přípojky inženýrských sítí a to zřejmě na elektřinu a vodu. Ostatní sítě nebylo možno zjistit. Zastavěná plocha objektu činí cca 215 m2. Výměru obytné části domu znalec odhaduje na cca 100 m2.Stavba je v užívání více jak 80 leta a nachází se ve zhoršeném technickém stavu. Znalec předpokládá další investice na opravy a údržbu stavby.


 Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou. inženýrské sítě kanalizace a s tím související umožnění vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a odstranění havárií na inženýrské síti a dále zdržení se stavební činnosti a výsadby stromů dle GP 419-389/2014 doba trvání: služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 41501 Teplice, RČ/IČO: 49099469 Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná 24/2018/TPČ ze dne 06.06.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 18.06.2018 09:45:00. Zápis proveden dne 10.07.2018. ve výši 10.000,- Kč.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Staňkovice, obec, okres Louny, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace