Dražba spol. podílu 5/6 pozemků se skladovým areálem obec Břeclav , k.ú. Charvátská Nová Ves

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 147 EX 341/19-76
Nejnižší podání 352.666 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 27

Nejvyšší podání

5d1ac225
850.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5d1ac225 850.000 Kč 30.3.2021 12:24:07.327262
1c7d5853 810.000 Kč 30.3.2021 12:21:56.066104
5d1ac225 800.000 Kč 30.3.2021 12:20:14.648843
1c7d5853 770.000 Kč 30.3.2021 12:19:40.712036
5d1ac225 760.000 Kč 30.3.2021 12:15:36.016085
1c7d5853 750.000 Kč 30.3.2021 12:11:18.665621
5d1ac225 740.000 Kč 30.3.2021 12:09:59.620453
1c7d5853 730.000 Kč 30.3.2021 12:05:44.461073
2da2495e 720.000 Kč 30.3.2021 12:03:02.234051
5d1ac225 710.000 Kč 30.3.2021 12:02:44.370533
2da2495e 700.000 Kč 30.3.2021 11:59:13.975154
8b862c94 690.000 Kč 30.3.2021 11:58:58.770388
2da2495e 590.000 Kč 30.3.2021 11:58:40.511617
8b862c94 580.000 Kč 30.3.2021 11:58:25.748103
2da2495e 480.000 Kč 30.3.2021 11:57:54.294919
8b862c94 470.000 Kč 30.3.2021 11:57:44.544824
2da2495e 460.000 Kč 30.3.2021 11:57:22.130657
8b862c94 450.000 Kč 30.3.2021 11:57:11.238572
2da2495e 440.000 Kč 30.3.2021 11:56:59.733222
8b862c94 430.000 Kč 30.3.2021 11:56:51.278955
2da2495e 420.000 Kč 30.3.2021 11:55:20.689929
8b862c94 410.000 Kč 30.3.2021 11:55:10.962585
2da2495e 400.000 Kč 30.3.2021 11:51:26.803633
5d1ac225 390.000 Kč 30.3.2021 11:50:55.707061
2da2495e 380.000 Kč 30.3.2021 11:31:57.559202
5d1ac225 370.000 Kč 30.3.2021 11:09:37.842717
2da2495e 352.666 Kč 30.3.2021 11:07:28.654748

KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby147 EX 341/19-76
Začátek dražby30.03.2021 11:00
Konec dražby30.03.2021 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 5, JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Smíchov

Kontaktní osoba

JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
telefon: 251551860,
ondrej.hanak@eupraha5.cz


Nejnižší podání352.666 Kč
Výsledná cena (odhadní)529.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota180.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108394653/2700
Variabilní symbol34119
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu spol. podílu 5/6 pozemků se skladovým areálem. Tvořící jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

48°46'21.79"N 16°50'30.95"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace