Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 pozemku v k.ú. Domoušice, okr. Louny

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 150 EX 2335/15-112
Nejnižší podání 21.246 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 1

Nejvyšší podání

89726f78
21.246 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
89726f78 21.246 Kč 25.3.2021 9:12:29.994729

KrajÚstecký kraj
OkresLouny
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby150 EX 2335/15-112
Začátek dražby25.03.2021 09:00
Konec dražby25.03.2021 09:15

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Kučera Petr, JUDr. Ing.
nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Tereza Piešťanská
telefon: +420 314 004 554,
tereza.piestanska@eukladno.cz

Úřední hodiny

Pondělí10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Úterý10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Středa10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Čtvrtek10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Pátek10:00 - 11:3013:30 - 15:00

Nejnižší podání21.246 Kč
Výsledná cena (odhadní)31.870 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota2.500 Kč
Bankovní účet dražebníka43-7561840247/0100
Variabilní symbol999233515
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

pozemky se nachází v okrese Louny, v obci Domoušice, u fotbalového hřiště a ČOV. Jedná se o

- pozemek parc.č. 1031/8 druhu orná půda, který se nachází za fotbalovým hřiště

- pozemek parc.č. 1047/2 druhu orná půda (jedná se o část fotbalového hřiště, přístupovou komunikaci a ornou půdu). Převažující účel užití pozemku je sportoviště, pro účely ocenění je na něj takto i nahlíženo

- pozemek parc.č. 1032/5 druhu lesní pozemek (bez trvalý porostů).Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Domoušice, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace